Dokument över verksamheten

Här har vi samla föreningens styrhandlingar och andra centrala dokument över Föreningen Luckans verksamhet. Vi vill synliggöra och stärka vår transparens över de bidrag vi anhåller och förbrukar för den årliga verksamheten.

Följ oss på:
Smartkultur, projekthandlingar

Projektansökan
Deltagarblankett (Aloitusilmoittus)

Tillkännagivande – (de minimis)
Redogörelse – (de minimis)

Diverse handlingar

UngInfo

Verksamhetsberättelse

UngInfo

Verksamhetsplan

Integration

  • xxx
  • xxx
  • xxx