Dokument över verksamheten

Här hittar du våra dokument över Föreningen Luckans verksamhet. Vi vill synliggöra och stärka vår transparens över de bidrag vi anhåller och förbrukar för den årliga verksamheten.

Följ oss på:

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsplaner

Smartkultur, projekthandlingar

Projektansökan
Deltagarblankett (Aloitusilmoittus)

Tillkännagivande – (de minimis)
Redogörelse – (de minimis)

Diverse handlingar

UngInfo

Verksamhetsberättelse

UngInfo

Verksamhetsplan

Integration

  • xxx
  • xxx
  • xxx

Handlingar

Stadgar, augusti (rev 2012)

Styrelsens och ledningsgruppens arbetsordning och instruktion (fastställda 2014, rev. 2015)

Luckans kriterier, Luckorna, (maj 2014)