Kultur

Luckan är ett modernt informations- och kulturcenter vars centrala uppgift är att stärka tillgången till information om svensk service i Finland. Centret fungerar idag som ett kulturellt rum med det svenska språket som utgångspunkt. Verksamheten, som är kulturellt gränsöverskridande, sträcker sig till alla besökare från 0-100 år.  

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Kulturverksamheten erbjuder etablerade och aspirerande aktörer som lever och verkar i Svenskfinland, en plattform där de kan presentera sina individuella kulturyttringar.

Programverksamheten avser synliggöra, betjäna och stärka den finlandssvenska kulturen i huvudstadsregionen, på andra platser i Svenskfinland, hela Finland och internationellt när så är möjligt. 

Vi samlar och sprider information om kulturella och sociala tjänster och aktiviteter. Vår ambition är att öka tillgängligheten för allmänheten, i synnerhet för personer med särskilda behov. Kulturutbudet består i huvudsak av utställningar, författarintervjuer och bokpresentationer, skrivarkurser, dans och teater, föreläsningsserier samt diskussions- och debattprogram kring aktuella teman.

Luckans utställningar på Artsteps

Luckans utställningar presenteras och sparas även digitalt på Artsteps.

Utställningar

Riktlinjer för utställningar på Luckan.

Välkommen till Luckan som är en allmännyttig förening där vi betjänar i samhälleliga frågor i centren och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamheter liksom specifika aktiviteter för bland annat barn, unga och invandrare. Vi har valt att utveckla Luckan Konst utifrån de verksamheter som Luckan upprätthåller. Dessa är Integration – Unginfo – Vuxen/Senior – övrig kultur.

Integration – Konstnärer som har flyttat till Finland och på något sätt har etablerat sig eller skapat bekantskap med det Finlandssvenska samhället eller kulturen.

UngInfo- Konstnärer i åldersgränsen 15-29 som är nya eller uppkommande konstnärer vilka behöver ett utrymme för utställning eller vill förverkliga något annat konstprojekt.

Vuxen/Senior – ålder 29-> konstnärer som faller i åldersgränsen 29 och uppåt och som vill ha utställningsmöjligheter.

Övrig kultur – Inom ramen för övrig kultur inbefattas konstnärer, utställare och/eller andra konstutövare med ett exceptionellt uttryckssätt att förmedla sin konst.

Kostnader, information och tider

 • Utställningstiden är månadsvis och vernissage sker första torsdagen under den nya månaden.
 • Vi erbjuder lokal för utställning gratis för att understödja finlandssvensk konst.
 • Luckans lokaler är försäkrade för inbrott och brand. Det finns ingen specifik utställningsförsäkring för konstverken.
 • I utställningen ingår väggutrymme, omnämnande på Luckans hemsida, blogg och pressinformation.

Ritningar över våra utställningsområden:

Torget

Verandan

Utställning och vernissage

Utställningsutrymmena kan vara bokade långt i förväg. Är du intresserad av att ställa ut var god kontakta Luckan på: [email protected]. Alla ansökningar beaktas och beslutet om vilka som får möjlighet att ställa ut meddelas snarast möjligt.

Det här behöver vi av er:

 • en kort text om dig som konstnär (max en halv A4-sida)
 • en kort text om utställningen (max en halv A4-sida)
 • en bild som representerar utställningen. Om det är ett fotografi så sätt med fotografens namn.
 • Gör en numrerad lista över utställningsobjekten med information som mått, material, årtal, pris etc

Tänk på att:

 • tunga ramar och glasskydd kan påverka tyngden och försvåra upphängningen
 • arrangören designar utställningens visuella helhet och assisteras sedan vid upphängning och nedtagning av konsten av Luckans kulturteam
 • undvika flytta runt möbler och växter i utställningsområdet då det används av flera olika verksamheter.

Vad vi gör för er:

 • står för uppläggningsfat, serveringskärl och glas under vernissage samt assisterar er under vernissage
 • sätter informationen om utställningen på Facebook, Kulturforum, Instagram och i KSF Medias utgåvor
 • förmedlar kontaktinformation mellan intresserade köpare och utställarna och tar ingen procent vid försäljning
 • skriver kontrakt där nödvändig information gällande utställningarna finns med.

Observera att:

 • vi inte står för kostnader som gäller transport av konstverken från och till Luckan, traktering, marknadsföring, extra material för utställningen eller inbjudningar, om inget annat förhandlats fram mellan utställaren och Luckan.
 • ett gemensamt vernissage mellan de båda utställarna ofta leder till ökad synlighet.
 • Vid frågor vänligen kontakta [email protected]
 • Kom ihåg gästbok till vernissagen!

Luckan Live

Luckans musikverksamhet innefattar allt från unga aspirerande artister och band till äldre etablerade och erfarna musiker som uppträder på Luckans scen. Luckan Live är ett musikkoncept – en mötesplats i Helsingfors för den finlandssvenska musikkulturen. Luckan vill genom sitt musikutbud nå ut till fler musikintresserade unga vuxna, vuxna och seniorer. Ta kontakt om du vill ordna ett musikevenemang i Luckan. 

Kommande musikevenemang hittar du här.

Vill du eller ditt band uppträda på Luckans scen?

Kontakta och berätta gärna mera om dig / ditt band till: [email protected]

 • Vem är du/ni?
 • Länk till er musik (Spotify, Soundcloud, Youtube)
Skip to content