Luckans evenemangs- och programverksamhet vill synliggöra, betjäna och stärka den finlandssvenska kulturen i huvudstadsregionen, på andra platser i Svenskfinland, hela Finland och internationellt.

Luckan är ett modernt informations- och kulturcenter vars centrala uppgift är att stärka tillgången till information om svensk service i Finland. Luckancentret i Helsingfors fungerar idag som ett mångkulturellt rum med det svenska språket som sin kärna och vars målgrupp består av alla åldrar.

Vi vill främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i huvudstadsregionen. Vidare samlar och sprider vi information om kulturella och sociala tjänster och aktiviteter, för att på detta sätt öka deras tillgänglighet för en bred allmänhet och grupper med särskilda behov. År 2018 består kulturutbudet för vuxna av utställningar, författar- och bokpresentationer, föreläsningsserier, teater (höst), diskussions- och debattprogram kring aktuella teman samt olika samarbeten med andra aktörer i Luckans lokaler.

Kulturutbudet på svenska är också rikt i huvudstadsregionen och här behöver Luckan i Helsingfors fokusera på sådana områden där det finns luckor såsom inom produktion av kultur för ungdomar och invandrare. Att fortsättningsvis stödja nya kulturutövare och det fria kulturfältet känns naturligt. Att göra den svenska boken mer tillgänglig inom huvudstadsregionen är en satsning Luckan vill göra tillsammans med våra förlag.

Till Luckans kommunikations- och kulturlabb Verandan i denna länk.

Till Luckan Konst i denna länk.

Recent Posts / View All Posts

Bildkonstnär Aila Biström

| Okategoriserade | No Comments
Jag bor och arbetar i Karis, Raseborg, och jag har alltid ritat, men började systematiskt rita och måla för 27 år sedan. I början var det flitiga självstudier som gällde. Snabbt därefter så räckte det inte längre till, utan jag…

På upptäcktsresa i Svenskfinland – i tid och rum

| Blogg, Extra Aktuellt, Kultur | No Comments
26.3 kl. 16 På Luckan i Helsingfors En upptäcksresa i den finlandssvenska historien. Kjell Herberts leder oss genom arkivens skatter och delar med sig av sina erfarenheter av Brages Pressarkiv Servering, fritt inträde. Arr. Urklippsverkets Vänner i samarbete med Föreningen Luckan…

LUCKAN INTEGRATION IS OFFERING A WORK TRY-OUT AS A CIRCLE COORDINATOR

| Arbetsplatser, Extra Aktuellt | No Comments
        Luckan Integration has developed a concept to build bridges between natives and immigrants. The concept is easy, four people who don’t know each other from before are brought together in a group to do something together.…

Sportlovet står för dörren i Birkaland

| Okategoriserade | No Comments
Under Sportlovet är tammerforsarna välkomna att bekanta sig med spårvagnsmodellen i äkta storlek som ställs ut på Tammerforshuset den 21.-26.2. Utställningen är öppen från torsdag till fredag kl 14-18 och lördag till tisdag kl 10-19. De knallröda vagnarna börjar trafikera…

Education and Training Pathways of Youth Workers 

| Blogg, Extra Aktuellt | No Comments
Ungdomsarbetare, experter från hela Europa har just samlats  för ett tre dagars seminarium i Helsingfors. Paletten är bred, fokus är många, strukturerna för ungdomsarbetet varierar mycket i olika länder  - hittar vi en gemensam nämnare?! Det skall bli intressanta dagar! /…

Se hit informatörer och journalister!

| Arbetsplatser, Extra Aktuellt | No Comments
Luckan är ett finlandssvenskt informations- och kulturcentrum som betjänar i samhälleliga frågor i centret och på nätet. Vi erbjuder också kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare. Vi  söker en informatör på heltid för tiden 03/2019 - 12/2021…