Finansiärer, donatorer och samarbeten

Föreningen Luckan r.f. är en allmännyttig förening som är beroende av utomstående finansiering för att driva sin mångsidiga verksamhet. 

Föreningen kan ta emot understöd, donationer och testamenten samt äga fast och lös egendom. Vi berättar gärna närmare och presenterar vår verksamhet, vårt uppdrag och våra värderingar för att främja den svenskspråkiga servicen, stärka det svenska i samhället och verka inkluderande. 

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Vill du stödja Luckans verksamhet och målgrupper – Luckan söker ständigt donatorer för att kunna driva sin verksamhet.

Kontakta gärna utvecklingschef Jessica Lerche, [email protected] eller per telefon +358503733925 eller ekonomichef Johan Nordström, [email protected], telefon +358503220107 för närmare information.

Kontonummer
IBAN: FI21 4055 1020 1990 34
BIC: Aktia (HELSFIHH)

Vänligen fyll i följande uppgifter ifall du önskar mera information eller önskar en presentation närmare på plats eller digitalt.

Namn:
Kontaktuppgifter, epost , telefon:
Önskemål:

Verksamheten stöds av följande bidragsgivare:

Stipendium Arbetets vänner

Caritasgruppen för Frimurarlogerna i Helsingfors

Brobergska stiftelsen

Fam. Lerches understödsfond

Thure Galléns Stiftelse

Skip to content