Finansiärer och donatorer

Föreningen Luckan r.f. är en allmännyttig förening som är beroende av utomstående finansiering för att driva sin mångsidiga verksamhet. 

Föreningen kan ta emot understöd, donationer och testamenten samt äga fast och lös egendom. Vi berättar gärna närmare och presenterar vår verksamhet, vårt uppdrag och våra värderingar för att främja den svenskspråkiga servicen, stärka det svenska i samhället och verka inkluderande. 

Följ oss på:

Har ni intresse av att stödja föreningens verksamhet?

Kontakta gärna utvecklingschef Jessica Lerche, [email protected] eller per telefon +358503733925 eller ekonomichef Johan Nordström, [email protected], telefon +358503220107 för närmare information

Vänligen fyll i följande uppgifter ifall du önskar mera information eller önskar en presentation närmare på plats eller digitalt.

Namn:
Kontaktuppgifter, epost , telefon:
Önskemål:


Verksamheten stöds av följande bidragsgivare:

Aktiastiftelsen i Esbo – Grankulla


Brita Maria Renlunds minnesfond


Brobergska stiftelsen


Stiftelsen Brummerska hemmet 


Caritasgruppen för Frimurarlogerna i Helsingfors


E&R Gesellius


Föreningen Konstsamfundet

Unknown

Fam. Lerches understödsfond


Harry Schaumans Stiftelse


Helsingestiftelsen sr


Kommunalrådet C.G. Sundells stiftelse


Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd


Nygréns stiftelse


Päivikki och Sakari Sohlbergs stiftelse


Svenska Kulturfonden


Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet


Stiftelsen Tre Smeder


Stipendium Arbetets vänner


Svenska Folkskolans vänner


Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman


Thure Galléns Stiftelse


W. Thurings stiftelse


Offentliga finansiärer:


Borgå stad


ELY


Esbo stad


ESF


Grankulla stad


Hangö stad


Helsingfors stad


Kyrkslätt-kommun


Raseborg


Vanda stad


Undervisningsministeriet


Övriga understödare:

Nordisk kulturfond


Kulturfonden för Sverige och Finland


RAY


Vi tackar så varmt våra bidragsgivare!