Avslutade projekt

Under åren har Luckan genomfört flera lyckade projekt. Här kan du läsa mera om de avslutade projekten.

Hallå! Projektet

Luckans Hallå! projekt möjliggjorde sociala och pedagogiska språkcaféer för personer som talar svenska, finska eller andra språk. Under språkcaféerna fick deltagarna öva svenska och finska. Projektet hade som avsikt att skapa nya plattformer för språkinlärning och stöda aktörer som arbetar för ett flerspråkigt Finland. 

På samma linje (2018–2020)

Projektet På samma linje arbetade för respekt och jämlikhet inom idrotts- och ungdomsorganisationer. Projektet drevs av Luckan och Finlands svenska idrott (FSI) med finansiering från Europeiska socialfonden.

Under projekttiden togs bland annat en rad guider och stödmaterial fram som stöd för organisationernas likabehandlingsarbete samt för att nå ut till nya målgrupper. Arbetet fortsätter inom FSI:s projekt Barn och unga på samma linje.

Stora komet (2016–2019)

Stora komet var ett projekt med syfte att stärka den svenskspråkiga vägledningen i Nyland, med fokus på att stödja unga i kritiska övergrångsskeden och att synliggöra svenskspråkiga vägledningstjänster.

Projektet drevs av yrkeshögskolan Novia (projektägare), Luckan, yrkeshögskolan Arcada, yrkesinstituten Prakticum och Axxell samt samarbetsparter från hela Nyland.

Smartkultur

Smartkultur i Nyland – Kulturens digitala stödpatrull var ett projekt som finansierades till största delen av REACT, en fond under Europeiska socialfonden. Projektet administrerades av Föreningen Luckan. 

Projekttiden inföll mellan februari 2022 och september 2023. Övriga finansiärer var Svenska kulturfonden och ett antal kommuner och städer i Nyland. Projektets uppdrag var att stödja professionella kulturaktörer i Nyland med sakkunnande, fortbildning, workshops, networking och konkret hjälp. 

Projektet hade en stark betoning på digitala verktyg och tjänster för att aktörernas verksamhet skulle få större synlighet och ökade sysselsättningmöjligheter.

Smartkulturs slutsevenemang ://digit4l genomfördes i Luckan Helsingfors den 5 september 2023. Se evenemanget och Smartkulturs trailer nedan.

– Till Smartkulturs trailer
– Till slutevenemanget ://digit4l 

Dörren

I november 2017 blev Luckan inbjuden till Nordens välfärdscenter i Sverige för att presentera mentorprogrammet Fika, som är ett framgångsrikt integrationskoncept. I samma seminarium presenterades Yrkesdörren, som är ett svenskt initiativ utvecklat av Axfoundation, Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för hållbar utveckling. Yrkesdörrenconcept – a Swedish initiative developed by Axfoundation, Antonia Ax: son Johnson’s Foundation for Sustainable Development, was presented. 

Yrkesdörren skapar möten mellan etablerade svenskar och personer som är nya i landet – inom samma yrkesbransch. Målsättningen är att bredda nätverk och hjälpa utlandsfödda att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Yrkesdörren gjorde genast ett starkt intryck på oss. Det här var ett koncept som vi kände att också Finland skulle behöva!

Projektet Dörren beviljades finansiering under sommaren 2018 och hösten 2018 började vi anpassa Yrkesdörren till att bli Dörren i Finland. Inom projektet har vi ett nära samarbete med det svenska initiativet Yrkesdörren.

Registreringen till Dörren nätverksmöten har pausats från och med den 1.6.2021 men Luckan Integration arbetar aktivt för Dörrens framtid. Vi hoppas snart kunna publicera mera information om Dörrens fortsättning.

Produforum

Projektet har avslutats. För mer information om effekt och verkningar vänligen kontakta
verksamhetsledare Jessica Lerche

Produforum är ett nätverk för dig som jobbar med  konst och kultur. Vi jobbar med gränsöverskridande samarbete, både geografiskt och i fråga om verksamhetsområden,  och vi tror på att samarbete alltid lönar sig.

Under rubriken tjänster kan du bekanta dig med vilken typ av stöd vi erbjuder kulturaktörer.

Produforum har verksamhet på flera orter i Nyland, i Åboland och i Österbotten.

Produforums verksamhet sker via aktörsgrupper och pilotprojekt på flera orter i Finland. I menyn aktörer får du mera information om hur du kan delta i Produforums verksamhet .

Produforum finansieras med stöd från Europeiska socialfonden, via Närings-, trafik- och miljöcentralen samt undervisningsministeriet och med kommunal och privat finansiering.

Skip to content