Hjälp oss att förbättra våra tjänster!

Här får du gärna lämna din feedback om vår verksamhet och ge tips och önskemål om aktiviteter, tjänster och evenemang.
Vi vill erbjuda den bästa servicen och aktiviteter för alla våra kunder.

Följ oss på:

Hjälp oss att förbättra våra tjänster!

SVARA VÄNLIGEN PÅ FRÅGORNA I VÅR KUNDENKÄT! TACK FÖR ATT DU VILL HJÄLPA OSS ATT BÄTTRA VÅR SERVICE.

Hur tycker du att:

glad.png
mellan.png
ledsen.png

  Kundservicen var?

  BraGanska braDåligVet inte

  Infons läge är?

  BraGanska braDåligVet inte

  Fick du ditt ärende utfört?

  BraGanska braDåligVet inte

  Vad fick dig att komma till Luckan?
  jag kom för att använda dator/internetjag kom för att få informationjag kom för att få handledning och vägledningjag kom för att läsa tidningarjag kom för att se på en utställningjag kom för att delta i ett evenemang
  Annat, vad?

  Är du nöjd med den betjäningen du fick?
  mycket nöjdrätt så nöjdinte så nöjdinte alls nöjd
  Kommentar:

  Hur ofta besöker du Luckan?
  1 gång / veckanågra gånger / månadennågra gånger / årdetta var första gången jag besökte Luckan

  Hurdana öppethållningstider borde Luckan ha?

  Du är
  KvinnaManDen indelningen passar inte migVill inte säga

  Ålder
  under 2526 – 3536 – 4546 – 6060 –

  Hur skulle du beskriva Luckan med tre ord:

  Kommer du att rekommendera Luckans tjänster?
  JANEJ

  Vill du att vi kontaktar dig närmare. Vänligen fyll i din information nedan.

  Ditt namn:

  Din e-post:

  Telefonummer:

  Tack för att du hjälper oss att utveckla Luckans verksamhet och tjänster!