Hjälp oss att förbättra våra tjänster!

Här får du gärna lämna din feedback om vår verksamhet och eventuellt evenemang önskemål.
Vi jobbar hårt för att erbjuda god service och intressanta evenemang för alla målgrupper.

Mvh,

Luckans personal

SVARA PÅ FRÅGORNA I VÅR KUNDENKÄT OCH DU KAN VINNA ETT PRESENTKORT VÄRT 20 €!

Hur tycker du att:

happy.jpg
nja.jpg
sad.jpg

Kundservicen var?
BraGanska braDåligVet inte

Infons läge är?
BraGanska braDåligVet inte

Fick du ditt ärende utfört?
BraGanska braDåligVet inte

Vad fick dig att komma till Luckan?
jag kom för att använda dator/internetjag kom för att få informationjag kom för att köpa biljetterjag kom för att få handledningjag kom för att läsa tidningarjag kom för att bekanta mig med månadens utställningjag kom för att delta i ett evenemang
Annat, vad?

Är du nöjd med den betjäningen du fick?
mycket nöjdrätt så nöjdinte så nöjdinte alls nöjd
Kommentar:

Hur ofta besöker du Luckan?
1 gång / veckanågra gånger / månadennågra gånger / årdetta var första gången jag besökte Luckan

Hurdana öppettider borde Luckan ha?

Du är
KvinnaMan

Ålder
under 2526 – 3536 – 4546 – 6060 –

Hur skulle du beskriva Luckan med tre ord:

Kommer du att rekommendera Luckans tjänster?
JANEJ

Kom ihåg att sätta in din e-postadress eller ditt tel.nr så att vi kan meddela dig om du vinner.

Ditt namn:

Din e-post:

Telefonummer:

Tack för att du hjälper oss att utveckla Luckans verksamhet och tjänster!