Publikationer och rapporter som Luckan har utgivit:

Tillgänglig barnkultur, Slutrapport för utredningen inom projektet Tillgänglig kultur, Sanna Huldén, Januari 2016

FIKAs slutrapport, Jenny Asplund, 2015

Föreningshandbok, Oscar Ohlis, 2015

MentrohandbokOscar Ohlis, 2015

Vägledningsmanual och Virtuell handlednings manual (Liselott Sundbäck & Greta Storlund, 2014, utvecklad inom projektet Allas Lucka)

Fyrk.fi rapport, Greta Storlund, 2014,

Produforum Nyland slutrapportMaria Leppäkari (Ab SwayWay Oy), Anders Derefalk (Produforum Nyland), Anki Hellberg-Sågfors (Produforum riks), 2013

Rapporter som uppdateras…

    • Produforum Riks slutrapport
    • Normkritik (projektet respekt)