Publikationer

Publikationer och rapporter som Luckan har utgivit:

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Slutrapport – Ung i Åboland – Samarbetsprojekt 2020-2022, Rapport utformad av projektkoordinator Jannike Rosenholm.

Svenska integrationsvägar och fallgropar, 2021, Luckan Integration

En utredning om det finlandssvenska ungdomsarbetet, 2017, Ungdomsakademin Luckan

Tillgänglig barnkultur, Slutrapport för utredningen inom projektet Tillgänglig kultur, Sanna Huldén, Januari 2016

KOMPETENS OCH MENTORSKAP FÖR UNGA / En kartläggning av svenskspråkiga stödtjänster för unga i huvudstadsregionen. (Komet slutrapport)Lotta Keskinen, 2015

FIKAs slutrapport, Jenny Asplund, 2015

Föreningshandbok, Oscar Ohlis, 2015

MentrohandbokOscar Ohlis, 2015

Vägledningsmanual och Virtuell handlednings manual (Liselott Sundbäck & Greta Storlund, 2014, utvecklad inom projektet Allas Lucka)

Slutrapport för projekten KIWA och Teater + Integration, Jenny Asplund, 2014

Slutrapport för det förberedande projektet Ung på Svenska, 2014

Fyrk.fi rapport, Greta Storlund, 2014,

Kokbok (Produforum)

Produforum Nyland slutrapportMaria Leppäkari (Ab SwayWay Oy), Anders Derefalk (Produforum Nyland), Anki Hellberg-Sågfors (Produforum riks), 2013

Skip to content