KONTAKT

Luckan Helsingfors

Georgsgatan 27
00100 Helsingfors

Tfn. +358 50 5210080
E-post: [email protected]

Verandan (våning 1)
Hörnet (våning 1)
Torget (våning 1)
LillaLuckan (våning 2)
Kontor (våning 2)

Föreningen Luckan r.f.
FO-nummer 1637159-4
Fakturering
Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors

Elektronisk faktura:
IBAN: FI21 4055 1020 1990 34
BIC: Aktia (HELSFIHH)
Finvoice (OVT-numero: 0037 1637 1594)

LUCKANS PERSONAL

(För e-post till personalen gäller fö[email protected])

Sebastian Weckman

T.f. verksamhetsledare

+358 40 060 4868
sebastian.weckman(at)luckan.fi

Johan Nordström

Projekt- och ekonomiadministratör

+358 50 322 0107
johan.nordstrom(at)luckan.fi

Ekonomi, HR, styrelsens sekreterare

Jessica Lerche

Utvecklingschef

+358 50 373 3925
jessica.lerche(at)luckan.fi

Ansvarig för UngInfo-verksamheten
Eu-finansiering och projekt, riksutveckling

Ann-Jolin Grüne

Utvecklingschef

+358 40 165 9616
ann-jolin.grune(at)luckan.fi

Ansvarig över integrationsverksamheten
i huvudstadsregionen, Kyrkslätt och Borgå

Larrie Griffis

Kulturproducent

+358 44 019 7292
larrie.griffis(at)luckan.fi

Ansvarig över kulturverksamheten
Ansvarig över centret

Elin Sundell

Kulturproducent

+358 40 748 1742
elin.sundell(at)luckan.fi

Ansvarig över barnkulturverksamheten

Liselott Lindén

Informatör

+358 40 059 3919
liselott.linden(at)luckan.fi

Arbetar med information och kommunikation för föreningen och UngInfo-verksamheten
Arbetsskydd

Karl Norrbom

Redaktör

+358 40 754 6969
karl.norrbom(at)luckan.fi

Webbtjänster, information och kultur

Yasmin Samaletdin

Integrationskoordinator

+358 40 84 10 198
yasmin.samaletdin(at)luckan.fi

Arbetar med projektet Dörren vid integrationsverksamheten på Luckan

Tony Khalil

Integrationskoordinator / Helsingfors/Kyrkslätt

+358 45 641 0991
integration.kyrkslatt(at)luckan.fi

Arbetar inom informations- och handledningstjänsten för invandrare

Niklas Grönroos

Integrationskoordinator
+358 50 521 0093
niklas.gronroos(at)luckan.fi

Arbetar inom integrationsverksamheten (Borgå)

Mirjam Granström

Integrationskoordinator
mirjam.granstrom(at)luckan.fi
+358 50 356 6661

Arbetar inom Luckan Integration

Gerd Norrgård

Projektledare
+358 45 211 7922
gerd.norrgard(at)luckan.fi

Arbetar med projektet Dörren
Arbetar inom integrationsverksamheten

Veronica Hertzberg

Projektledare
veronica.hertzberg(at)luckan.fi
0505819924

Kompetenscentret för svensk integration

Eva Persson

Informatör
+358 50 590 0573
eva.persson(at)luckan.fi

Arbetar inom Luckan Integration

Johanna Östling

Utbildningskoordinator
+358 40 835 0142
johanna.ostling(at)luckan.fi

Arbetar inom UngInfo-verksamheten
Ansvarar för skolbesök

Louise Mannil

Ungdomsinformatör och vägledare

+358 50 530 6611
louise.mannil(at)luckan.fi

UngInfo-verksamheten
Ansvarig för stödchatten Ärligt talat

Saba Holm

Ungdomsinformatör och vägledare
+358 44 311 1684
saba.holm(at)luckan.fi

Arbetar inom UngInfo-verksamheten (Kyrkslätt)

Anna Keto

Kulturproducent
anna.keto(at)luckan.fi
+358 44 504 0698

Arbetar med musikverksamheten och barnkulturverksamheten

Fredrik Enges

Grafiker
fredrik.enges(at)luckan.fi

Arbetar inom informationsverksamheten

Anne Ahlefelt

Projektledare
+358 50 373 3120
anne.ahlefelt(at)luckan.fi

Arbetar med projektet På Samma Linje

Sonja Rodén

Projektkoordinator/ tjejverksamhet
+358 50 468 2730
sonja.roden(at)luckan.fi

Arbetar med projektet På Samma Linje (Vasa)

Jenny Asplund

Moderskapsledig

Charlotta Eriksson

Moderskapsledig

Ellen Sammallahti

Moderskapsledig

Solveig Österlund

Integrationskoordinator

+358 40 485 9636
integration(at)luckan.fi

Ansvarig över informations- och handledningstjänsten för invandrare
Ansvarig över Luckans integrationsevenemang