KONTAKT

Luckan Helsingfors
Verandan (våning 1)
Hörnet (våning 1)
Torget (våning 1)
LillaLuckan (våning 2)
Kontor (våning 2)

Georgsgatan 27
00100 Helsingfors
Tfn. +358 50 5210080
E-post: [email protected]

Föreningen Luckan r.f.
FO-nummer 1637159-4
Fakturering
Georgsgatan 27, 00100 Helsingfors

Elektronisk faktura:
IBAN: FI21 4055 1020 1990 34
BIC: Aktia (HELSFIHH)
Finvoice (OVT-numero: 0037 1637 1594)

LUCKANS PERSONAL

(För personal gäller fö[email protected])

Sebastian Weckman

tf. Verksamhetsledare
+358 40 060 4868
sebastian.weckman(at)luckan.fi

Johan Nordström

Projekt- och ekonomiadministratör
+358 50 322 0107
johan.nordstrom(at)luckan.fi

Ekonomi, HR, Styrelsens sekreterare

Jessica Lerche

Utvecklingschef
+358 50 373 3925
jessica.lerche(at)luckan.fi

Ansvarig över UngInfo-verksamheten
Eu-finansiering och projekt, Riksutveckling

Ann-Jolin Grüne

Utvecklingschef
+358 40 165 9616
ann-jolin.grune(at)luckan.fi

Ansvarig över integrationsverksamheten
(ansvarar också för Kyrkslätt och Borgå).

Larrie Griffis

Kulturproducent
+358 44 019 7292
larrie.griffis(at)luckan.fi

Ansvarig över kulturverksamheten
Ansvarig över centret

Elin Sundell

Kulturproducent
+358 40 748 1742
elin.sundell(at)luckan.fi

Ansvarig över barnkulturverksamheten

Liselott Lindén

Utbildare / kommunikatör
+358 40 059 3919
liselott.linden(at)luckan.fi

Arbetar med information och kommunikation
UngInfo verksamheten / Informationsverksamheten
Arbetsskydd

Karl Norrbom

Redaktör & Webbutvecklare
+358 40 754 6969
karl.norrbom(at)luckan.fi

Arbetar med utvecklingen av webbtjänster

Solveig Österlund

Integrationskoordinator
+358 40 485 9636
integration(at)luckan.fi

Ansvarig över informations- och handledningstjänsten för invandrare
Ansvarig över integrationsevenemangen på Luckan

Valter Holmström

Integrationskoordinator / Helsingfors
+358 50 475 0465
valter.holmstrom(at)luckan.fi

Ansvarig över informations- och handledningstjänsten för invandrare
Ansvarig över integrationsevenemangen på Luckan

Louise Mannil

Ungdomsinformatör och vägledare
+358 50 530 6611
louise.mannil(at)luckan.fi

UngInfo verksamheten

Johanna Östling

Utbildningskoordinator
+358 40 835 0142
johanna.ostling(at)luckan.fi

Ansvarar för skolbesök
Arbetar inom UngInfo-verksamheten

Anna Keto

Kulturproducent
anna.keto(at)luckan.fi
+358 44 504 0698

Arbetar med musikverksamheten och barnkulturverksamheten

Simon Edström

Kulturproducent
simon.edstrom(at)luckan.fi

Arbetar med utställningsverksamheten

Anna Jääskeläinen

Ungdomsinformatör och vägledare (Borgå)
+358 50 472 9519
anna.jaaskelainen(at)luckan.fi

UngInfo verksamheten

Niklas Grönroos

Integrationskoordinator
+358 50 521 0093
niklas.gronroos(at)luckan.fi

Arbetar inom integrationsverksamheten (Borgå)

Mirjam Granström

Integrationskoordinator
+358 50 356 6661
mirjam.granstrom(at)luckan.fi

Ansvarar över FIKA – mentorprogrammet i huvudstadsregionen
Ansvarar över frivillgverksamheten

Anna Korpak

Koordinator
+358 44 201 1112
anna.korpak(at)luckan.fi

Arbetar med projektet Hallå

Riika Leppinen

Koordinator
Vägledare, Navigatorn Helsingfors
+358 50 512 0906
riika.leppinen(at)luckan.fi

Arbetar inom UngInfo-verksamheten
Arbetar med projektet Hallå

Tony Khalil

Integrationskoordinator
+358 45 6410 991
tony.khalil(at)luckan.fi
integration.kyrkslatt(at)luckan.fi

Arbetar inom integrationsverksamheten (Kyrkslätt)

Gerd Norrgård

Projektledare
+358 45 211 7922
gerd.norrgard(at)luckan.fi

Arbetar med projektet Dörren
Arbetar inom integrationsverksamheten

Saba Holm

Ungdomsinformatör och vägledare
+358 44 311 1684
saba.holm(at)luckan.fi

Arbetar inom UngInfo-verksamheten (Kyrkslätt)

Ida Kallström

Ungdomsinformatör och vägledare
+358 45 863 7373
ida.kallstrom(at)luckan.fi

Arbetar inom UngInfo-verksamheten (Åbo)

Fredrik Enges

Grafiker
+358 40 481 7401
fredrik.enges(at)luckan.fi

Arbetar inom informationsverksamheten

Anki Hellberg-Sågfors

Administrativ projektledare
+358 40 725 2495
anki.hellberg(at)luckan.fi

Arbetar med projektet På Samma Linje

Anne Ahlefelt

Projektledare
+358 50 373 3120
anne.ahlefelt(at)luckan.fi

Arbetar med projektet På Samma Linje

Sonja Rodén

Projektkoordinator/ tjejverksamhet
+358 50 468 2730
sonja.roden(at)luckan.fi

Arbetar med projektet På Samma Linje (Vasa)

Jenny Asplund

(moderskapsledig)

Charlotta Eriksson

Moderskapsledig

Ellen Sammallahti

Moderskapsledig