KONTAKT

Luckan & LillaLuckan

Simonsgatan 8
00100 Helsingfors
Tfn. +358 50 5210080
E-post: [email protected]
Fax: 0207 – 738 404

Luckan Kontor

Georgsgatan 18
00100 Helsingfors

Verandan

Georgsgatan 31
00100 Helsingfors

Föreningen Luckan r.f.
FO-nummer 1637159-4

Fakturering
Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors

Elektronisk faktura:
IBAN: FI21 4055 1020 1990 34
BIC: Aktia (HELSFIHH)
Finvoice (OVT-numero: 0037 1637 1594)

LUCKANS PERSONAL

(För personal gäller fö[email protected])

Karl Norrbom

T.f. verksamhetsledare
+358 40 754 6969
karl.norrbom(at)luckan.fi

Copywriter
Marknadsföring
Finansiering
Styrelsens sekreterare

Sebastian Weckman

Informations- & kulturchef
+358 40 060 4868
sebastian.weckman(at)luckan.fi

Webb, IT & grafik
Underhåll & interiör
Administration

Anders Derefalk

Projekt- och ekonomiadministratör
+358 50 368 4602
anders.derefalk(at)luckan.fi

Jessica Lerche

utvecklingschef
+358 50 373 3925
jessica.lerche(at)luckan.fi

Eu-finansiering och projekt
Riksutveckling

Ann-Jolin Grüne

Planerare, Luckan Integration
+358 40 165 9616
ann-jolin.grune(at)luckan.fi

Ansvar för integrationsverksamhet
(ansvarar också för Kyrkslätt och Borgå).

Larrie Griffis

Kultur- och centeransvarig
+358 44 019 7292
larrie.griffis(at)luckan.fi

Elin Sundell

Barnkulturproducent
+358 40 748 1742
elin.sundell(at)luckan.fi

Ansvarig över LillaLuckan
Producent för barnkulturverksamheten

Liselott Lindén

Utbildare / kommunikatör
+358 40 059 3919
liselott.linden(at)luckan.fi

Yasmin Samaletdin

Integrationskoordinator, Luckan Integration
+358 40 841 0198
yasmin.samaletdin(at)luckan.fi

Ansvarar för FIKA – mentorprogrammet i huvudstadsregionen
Ansvarar för frivillgverksamhet

Solveig Österlund

Integrationskoordinator, Luckan Integration
+358 40 485 9636
integration(at)luckan.fi

Ansvarig för informations- och handledningstjänsten för invandrare
Ansvarig för integrationsevenemangen på Luckan

Louise Mannil

Ungdomsinformatör och vägledare, Luckan Ungdom
+358 50 530 6611
louise.mannil(at)luckan.fi

Anna Korpak

Koordinator, Stora Komet
+358 44 201 1112
anna.korpak(at)luckan.fi

Anna Keto

Kulturproducent / Barnkultur
anna.keto(at)luckan.fi

Valter Holmström

Integrationskoordinator / Borgå
+358 50 521 0093
valter.holmstrom(at)luckan.fi

Charlotta Eriksson

Ungdomsinformatör och vägledare (Borgå)
+358 40 727 4683

Mirjam Malik

Utbildningsexpert / Utbildare
Ansvarar för skolbesök
+358 40 0774818
mirjam.malik(at)luckan.fi

Greta Storlund

Informationsansvarig, Luckan UngInfo
+358 50 356 6661
greta.storlund(at)luckan.fi

Riika Leppinen

Koordinator, Stora Komet / Vägledare, Navigatorn Helsingfors
+358 50 512 0906
riika.leppinen(at)luckan.fi

Tony Khalil

Integrationskoordinator, Kyrkslätt
+358 45 6410 991
tony.khalil(at)luckan.fi
integration.kyrkslatt(at)luckan.fi

Simon Edström

Kulturproducent
simon.edstrom(at)luckan.fi

Ellen Sammallahti

Fortbildningsplanerare UngInfo
+358 50 464 2810
ellen.sammallahti(at)luckan.fi

Saba Holm

Ungdomsinformatör och vägledare (Kyrkslätt)
+358 44 311 1684
saba.holm(at)luckan.fi

Ida Kallström

Ungdomsinformatör och vägledare (Åbo)
+358 45 863 7373
ida.kallstrom(at)luckan.fi

Fredrik Enges

Grafiker
+358 40 481 7401
fredrik.enges(at)luckan.fi

Jenny Asplund

(moderskapsledig)

Cecilia McMullen

Arbetsledig för vikariat