Verksamhet

Luckan betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden; allt från ansökningar, ungdoms- och integrationsrådgivning som till tjänster och aktiviteter inom tredje sektorn. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben.

Digitala Luckan är öppen och centret Luckan Helsingfors är stängt. Besök respektive verksamhet vänligen för närmare information.

Du hittar oss på Georgsgatan 27, vardagar mellan kl. 11-17.

Välkommen in.

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Luckan Helsingfors erbjuder följande tjänster för sina kunder

Besök respektive verksamhet för närmare information.

Ta gärna kontakt med receptionen. Vardagar kl. 10-17 per e-post och telefon för vidare information. Tel. +358 50 5210080
e-post: [email protected] URL: Helsingfors.luckan.fi

Barnkultur i närheten av dig!

Luckan finns på flera orter i Svenskfinland och på språköar. För mer info om lokal barnkulturverksamhet, välj ort. 

LillaLuckan är Luckans barnkulturrum som finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg Uleåborg och Åbo.

Luckan UngInfo erbjuder information, vägledning och fortbildning på svenska.

Att ha tillgång till informationstjänster på sitt modersmål är en nödvändig och lagstadgad rättighet för svenskspråkiga ungdomar i Finland. Vi arbetar för att det här ska fungera också i praktiken. 

Luckan UngInfo är en del av det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan. Ungdomsverksamheten UngInfo riktar sig till svenskspråkiga unga 13–29 år och till professionella inom ungdomssektorn. Luckan UngInfo erbjuder tjänster lokalt, regionalt och nationellt.

Integrationsverksamhet på Luckan!

Luckan Integration erbjuder information och rådgivning, workshops, sociala möten och mentorskap för invandrare. Vi har specialkompetens kring integration på svenska i huvudstadsregionen.

Evenemang

Luckan ordnar kulturevenemang och skapar mötesplatser. Vi erbjuder föreläsningar och workshops i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Ta del av konserter, utställningar, fortbildningar, språkkaféer och mycket mer. Besök Luckans YouTube-kanal.

Skip to content