Verksamhet

Luckan erbjuder information- och kulturverksamhet liksom specifika aktiviteter för barn, unga och invandrare. Du hittar oss på Georgsgatan 27, vardagar mellan kl. 11-17.

Välkommen in.

Följ oss på:

Luckan betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden, om allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben.

Digitala Luckan är öppen och centret Luckan Helsingfors är stängt. Notera att Luckans verksamheter pågår i andra former under coronatiden. Besök respektive verksamhet för närmare information.

Barnkultur I I I Info- & kultur I I I Integration I I I UngInfo I I I Webbtjänster

Ta gärna kontakt med receptionen. Vardagar kl. 10-17 per e-post och telefon för vidare information. Tel. +358 50 5210080 e-post: [email protected] URL: Helsingfors.luckan.fi

Med tanke på den fortsatta osäkerheten kring coronaviruset och dess spridningsrisker håller vi lokalerna stängda fram tills den 31.3.2021.