Luckans utrymmen

Informations- och kulturcentret Luckan Helsingfors ligger på Georgsgatan 27. Här ordnas många olika typer av verksamheter och evenemang, så som föreläsningar, möten, konserter och föreställningar.

Inne på Luckan finns fyra olika utrymmen för våra besökare samt kontorsutrymmen på totalt 1088m2: Torget, Verandan, Hörnet och LillaLuckan. Verandan, Hörnet och Torget finns på första våningen. LillaLuckan finns på andra våningen. Utrymmena ser väldigt olika ut och lämpar sig för olika program. Mer detaljerad information om de olika utrymmena nedan.

Tillgänglighet

Vid huvudentrén på Georgsgatan 27 är det två trappsteg som leder upp till dörren. En tillgänglig ingång utan trappsteg finns runt hörnet; från huvudingången går du lite söderut längs Georgsgatan och genom valvet mot Tuppens torg.

Behöver du hjälp med dörren vid den tillgängliga ingången, kan du använda ringklockan eller ringa när du anländer. När Luckan är öppet (må–fre kl. 10–17) kan du kontakta oss på tfn +358 50 5210080. Vid evenemang på kvällen eller under veckoslut är det bra att vara i kontakt med arrangören på förhand eller enligt de kontaktuppgifter som finns i evenemanget.

I anslutning till huvudentrén finns en trappa och mindre hiss som leder upp till LillaLuckan. En större hiss finns vid den tillgängliga ingången från gången vid Tuppens torg. Den större hissen leder upp till LillaLuckan och källarvåningen.

I Luckans utrymmen finns det några mindre trösklar som är 2 cm höga.
– Luckan har fyra mindre dam- och herrtoaletter samt en tillgänglig unisextoalett. Toaletterna finns i källarvåningen. Till källaren kommer man med en rymlig hiss.
– Vid förfrågan kan en T-slinga installeras i Luckans utrymmen.
– Teckenspråkstolkning och syntolkning erbjuds vid förfrågan, enligt Luckans finansieringsmöjligheter.
– I Luckan finns kommunikationshjälpmedel att använda.
– Ledarhundar är välkomna.

Tillägg om utrymmet LillaLuckan

– LillaLuckan finns på våning 2. Trappor och en rymlig hiss leder upp till utrymmet. Utrymmet har två ingångar.
– Vid LillaLuckans ingångar finns ringklockor för att kunna komma in. Dörrarna är alltid i lås, även då program ordnas.
– LillaLuckan är en lokal med en öppen planlösning och tillgänglig unisextoalett.

Parkering

Man kan stanna och parkera kortvarigt framför Luckans huvudingång. Forums parkeringshus är det närmaste parkeringshuset. Det finns rymliga hissar från parkeringshuset som går upp till tredje våningen (Tuppens torg). Därifrån är det en kort utomhuspromenad över Tuppens torg till Luckan.

Denna kortvideo presenterar Luckans verksamhet, utrymmen och tillgänglighet.

Du hittar den tillgängliga ingången till Luckans utrymmen i gången mellan Georgsgatan och Tuppens torg. 

Samarbeten och utrymmesbokningar

Luckan planerar vårens verksamhet i november och höstens verksamhet i maj. Sporadiska samarbeten och bokningar kan göras året runt. I Luckans utrymmen verkar förutom Luckan flera utomstående aktörer. Luckan är ett levande kulturhus och diskuterar gärna möjligheter för uthyrning eller samarbete i de egna lokaler.

Arrangörer som verkar i eller hyr Luckans utrymmen behöver svara på Luckans värdegrund, dvs att man behandlar alla personer lika och med respekt, utan att diskriminera, kränka eller förtala oavsett bakgrund, kön, kultur, religion eller språktillhörighet. Luckan är en politiskt och religiöst obunden förening som upplåter sina lokaler för samhällsnyttiga ändamål. Föreningen arrangerar och deltar inte i partibundna valjippon, valkampanjer och evenemang. 

I hyran ingår befintlig teknik, samt moms på hyrespriset. Då ett bokningsavtal görs kan andra teknikbehov föreligga.

Dagtid: kl. 9-17 för 50€/ h
Kvällstid: kl. 17-21 för 100€/h
Heldag: må-fre 500€ och lö-sö 700€

Minimidebitering är 2 timmar. Därtill räknas varje påbörjad timme.

För mer information om Luckans utrymmen, bokningar eller för förfrågningar om samarbete, kontakta [email protected] eller +358505210080.

Torget

Torget lämpar sig bland annat för seminarier och föreläsningar, utställningar, konserter, mindre föreställningar och presentationer. Torget är Luckans huvudaula och är öppen för allmänheten kl. 10:00–17:00 under vardagar. På Torget finns Luckans infodisk och kunddatorer. 

Sittplatser: Cirka 60 stycken. Utan stolar ryms fler personer.
Teknik: Projektor och ljud.
Area: 190m2

Verandan

Verandan lämpar sig bland annat för möten, utställningar, presentationer och mindre kulturevenemang. Verandan är anslutet till Torget, med tre stora fönster mot Georgsgatan. 

Sittplatser: Max 50 stycken beroende på möblering.
Teknik: Projektor. Ljud kan oftast vid förfrågan arrangeras.
Area: Cirka 60m2.

Hörnet

Hörnet lämpar sig för mindre evenemang, vägledning och möten. I utrymmet finns två avskilda vägledningsutrymmen med dörr samt ett kök. Hörnet har tre stora fönster mot Georgsgatan. 

Sittplatser: Cirka 15-20 st.
Teknik: Projektor. Ljud kan oftast vid förfrågan arrangeras.
Area: Cirka 90m2. 

LillaLuckan

LillaLuckan är Luckans barnkulturrum. Utrymmet är barnvänligt och passar lek, familjecaféer och mindre kulturevenemang. Även möten och föreläsningar kan ordnas i utrymmet.

LillaLuckan finns på våning två. Utrymmet delas in i två större rum och ett mindre. Därtill finns ett kök. I LillaLuckan finns det även ett litet lugnt rum där man kan amma ifred. Toaletten är rymlig med ett skötselbord. LillaLuckans tambur är stor och det finns bra med plats för flera barnkärror. 

Sittplatser: Cirka 50-60st, beroende på evenemang och möblering.
Teknik: Projektor och ljud.
Area: Cirka 230m2.