Tillgänglighet, hyrespraxis och Luckans utrymmen

Informations- och kulturcentret Luckan Helsingfors finns på Georgsgatan 27. Här ordnas många olika typer av verksamheter och evenemang, såsom föreläsningar, möten, konserter och föreställningar. Välkommen!

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Välkommen in!

Inne på Luckan finns fyra olika utrymmen för våra besökare samt kontorsutrymmen på totalt 1088m2: Torget, Verandan, Hörnet och LillaLuckan. Verandan, Hörnet och Torget finns på första våningen. LillaLuckan finns på andra våningen. Utrymmena ser väldigt olika ut och lämpar sig för olika program och aktiviteter. Mer detaljerad information om de olika utrymmena, se nedan.

Denna kortvideo presenterar Luckans verksamhet, utrymmen och tillgänglighet.

Tillgänglighet

Vid huvudentrén på Georgsgatan 27 är det två trappsteg som leder upp till dörren. En tillgänglig ingång utan trappsteg finns runt hörnet; från huvudingången går du lite söderut längs Georgsgatan och genom valvet mot Tuppens torg.

Du hittar den tillgängliga ingången till Luckans utrymmen i gången mellan Georgsgatan och Tuppens torg.

Behöver du hjälp med dörren vid den tillgängliga ingången, kan du använda ringklockan eller ringa när du anländer. När Luckan är öppet (må–fre kl. 11–17) kan du kontakta oss på tfn +358 50 5210080. Vid evenemang på kvällen eller under veckoslut är det bra att vara i kontakt med arrangören på förhand eller enligt de kontaktuppgifter som finns uppgivet i samband med evenemanget.

I anslutning till huvudentrén finns en trappa och mindre hiss som leder upp till LillaLuckan. En större hiss finns vid den tillgängliga ingången från gången vid Tuppens torg. Den större hissen leder upp till LillaLuckan och källarvåningen.

  • I Luckans utrymmen finns det några mindre trösklar som är 2 cm höga.
  • Luckan har fyra mindre dam- och herrtoaletter samt en tillgänglig unisextoalett. Toaletterna finns i källarvåningen. Till källaren kommer man med en rymlig hiss.
  • Vid förfrågan kan en T-slinga installeras i Luckans utrymmen.
  • Teckenspråkstolkning och syntolkning erbjuds vid förfrågan, enligt Luckans finansieringsmöjligheter.
  • I Luckan finns kommunikationshjälpmedel att använda.
  • Ledarhundar är välkomna.

Samarbeten och utrymmesbokningar

Luckan planerar vårens verksamhet i november och höstens verksamhet i maj. Tillfälliga samarbeten och bokningar kan göras året runt. I Luckans utrymmen verkar förutom Luckan flera utomstående samarbetsaktörer. Luckan är ett levande kultur- och föreningshus och diskuterar gärna möjligheter för uthyrning eller samarbete i de egna lokalerna.

Arrangörer, som verkar i Luckans utrymmen, behöver svara på Luckans värdegrund, dvs att man behandlar alla personer lika och med respekt, utan att diskriminera, kränka eller förtala oavsett bakgrund, kön, kultur, religion eller språktillhörighet. Luckan är en politiskt och religiöst obunden ideell förening som upplåter sina lokaler för samhällsnyttiga ändamål. Föreningen arrangerar och deltar inte i partibundna valjippon, valkampanjer och evenemang.

Föreningen får inte synas i annonser och marknadsföringsmaterial. 

Vi erbjuder våra lokaler och faciliteter i Helsingfors i vårt center för samarbetsparter som i första hand erbjuder sina tjänster och aktiviteter avgiftsfritt för deltagarna. Ifall verksamheten är avgiftsbelagd så behöver en ansökan för motivering inlämnas till tf. organisationschef Jessica Lerche innan ett kontrakt kan göras. 

Ifall organisationen tar en avgiftsbelagd terminsavgift eller motsvarande av deltagarna som är fatstställda av stat eller kommun eller priset reducerat av myndigheterna så anses verksamheten vara av allmännyttig natur och strider inte emot Luckans principer för utlåning av sina utrymmen.

Tillägg om utrymmet LillaLuckan

  • LillaLuckan finns på våning 2. Trapporna och en rymlig hiss leder upp till utrymmet. Utrymmet har två ingångar.
  • Vid LillaLuckans ingångar finns ringklockor för att kunna komma in. Dörrarna är alltid i lås, även då program ordnas.
  • LillaLuckan är en lokal med en öppen planlösning och tillgänglig unisextoalett.

Parkering

Man kan stanna och parkera kortvarigt framför Luckans huvudingång. Forums parkeringshus är det närmaste parkeringshuset. Det finns rymliga hissar från parkeringshuset som går upp till tredje våningen (Tuppens torg). Därifrån är det en kort utomhuspromenad över Tuppens torg till Luckan.
Du hittar den tillgängliga ingången till Luckans utrymmen i gången mellan Georgsgatan och Tuppens torg. 

Bokningspraxis

Bokning av utrymmen på Luckan sker enligt överenskommelse. Vid behov av teknisk personal diskuteras detta alltid separat. Då bokningsavtalet görs, kan även andra behov diskuteras. Vid en intresseförfrågan av våra utrymmen, vänligen fyll i följande uppgifter:

Namn och organisation:
Telefon & E-post för kontaktpersonen:
Kort om uppgifter om evenemanget / programmet, önskat datum, och tid. 

För mer information om Luckans utrymmen, bokningar eller för förfrågningar om samarbete, kontakta vänligen [email protected].

Info om våra utrymmen

Torget

Torget lämpar sig bland annat för seminarier och föreläsningar, utställningar, konserter, mindre föreställningar och presentationer. Torget är Luckans huvudaula och är öppen för allmänheten kl. 11:00–17:00 under vardagar. På Torget finns Luckans infodisk och kunddatorer. 
Sittplatser: Cirka 60 stycken. Utan stolar ryms fler personer.
Teknik: Projektor och ljud.
Area: 190m2

Verandan

Verandan lämpar sig bland annat för möten, utställningar, presentationer och mindre kulturevenemang. Verandan är anslutet till Torget, med tre stora fönster mot Georgsgatan. 
Sittplatser: Max 30 stycken beroende på möblering.
Teknik: Projektor. Ljud kan oftast vid förfrågan arrangeras.
Area: Cirka 60m2

Hörnet

Hörnet lämpar sig för mindre evenemang, vägledning och möten. I utrymmet finns två avskilda vägledningsutrymmen med dörr samt ett kök. Hörnet har tre stora fönster mot Georgsgatan. 
Sittplatser: Cirka 15-20 st.
Teknik: Projektor. Ljud kan vid förfrågan arrangeras.
Area: Cirka 90m2.

 

Lilla Luckan

LillaLuckan är Luckans barnkulturrum. Utrymmet är barnvänligt och passar lek, familjecaféer och mindre kulturevenemang. Även möten och föreläsningar kan ordnas i utrymmet.

LillaLuckan finns på våning två. Utrymmet delas in i två större rum och ett mindre. Därtill finns ett kök. I LillaLuckan finns det även ett litet lugnt rum där man kan amma ifred. Toaletten är rymlig med ett skötselbord. LillaLuckans tambur är stor och det finns bra med plats för flera barnkärror. 
Sittplatser: Cirka 50-60st, beroende på evenemang och möblering.
Teknik: Projektor och ljud.
Area: Cirka 230m2.


Behöver du info och kompetens om teknik och digitalisering?

Luckan leder ett projekt Smartkultur i Nyland riktat till kulturarbetare. Känner du att du vill lära dej mer om strömningsteknik, ljus- och ljud, videoproduktioner mm, vänligen kontakta: https://luckan.fi/smartkultur

Skip to content