Information- och vägledning

Luckan Info i Helsingfors betjänar med samhällsinformation på svenska rörande huvudstadsregionen. Har du en fråga om samhället eller kulturerna i Finland tveka inte att kontakta oss. Vi svarar på samtal och e-post vardagar kl. 10 – 17.

Besök våra webbtjänster i denna länk.

Följ oss på:

Luckan erbjuder också specifik kostnadsfri handledning och vägledning. Vägledningen kan ske individuellt, virtuellt eller genom återkommande träffar i grupp eller parvis. Vanliga teman är arbete, studier och fritidsaktiviteter.

ENG Luckan Helsingfors offers guidance free of charge through individual meetings, peer support groups or digitally. Primarily in job search, education and free time activities.

FI Luckan Helsingfors tarjoaa maksutonta neuvontaa ja ohjausta. Tarjolla on henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmäohjausta esimerkiksi työhön, opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä.

Vägledning för unga

Luckan erbjuder kostnadsfri handledning för dig som är 13–29 år, i frågor som gäller studier, arbete, fritid m.m. Handledningen kan ske face to face, via telefon eller via e-post. Välkommen på drop-in-handledning utan tidsbeställning eller boka tid via [email protected]

Mer information i denna länk.

Vägledning för invandrare
Guidance for immigrants
Neuvontaa maahanmuuttajille

EN – Luckan Integration offers individual advisory appointments in matters such as job search, finding education possibilities, language courses, free-time activities and integrating in Swedish. The service is free of charge and available to all. We give advice in English, Swedish, Finnish, Arabic and French. Book an appointment online at integration.luckan.fi.

SE – Luckan Integration erbjuder gratis individuell vägledning i frågor om jobbsökning, studiemöjligheter, språkkurser, fritidsaktiviteter och om att integreras på svenska. Tjänsten är gratis och öppen för alla. Vägledning ges på engelska, svenska, finska, arabiska och franska. Boka tid på vår hemsida integration.luckan.fi

FI – Luckan Integration tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi työnhakuun, opiskelumahdollisuuksiin, kielikursseihin, harrastuksiin sekä ruotsinkieliseen kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on ilmainen ja avoin kaikille. Ohjausta tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi ja ranskaksi. Varaa aika kotisivuiltamme integration.luckan.fi

Peer support group
The group meets once a week to support each other throughout the job hunting process and to learn about key tools such as CV:s, cover letters, and the Finnish job market. Register by sending an email to [email protected]

More info at integration.luckan.fi


CV Workshops

Kom och få hjälp med att göra en CV eller jobba vidare på en du redan har. Personalen och deltagarna läser igenom och ger feedback.

Come and update a CV that you already have or work on one that you need for a specific job! Staff and other participants read the CV:s and share tips and advice.

More info at integration.luckan.fi

FIKA

FIKA är ett mentorskapsprogram där en person som behöver stöd i sin integrationsprocess paras ihop med en mentor som känner sig etablerad i det finländska samhället. Tillsammans bekantar sig mentorparet till exempel med arbetsmarknaden, svenska eller finska språket, närsamhället och delar med sig av sina erfarenheter. Paret träffas i sex månader, cirka 4–8 timmar per månad. Mer information på: Luckan.fi/fika

ENG FIKA is a mentorship programme that matches people who want support in their integration process with a mentor well established in Finland. Together the couple familiarize with for example the labour market, Swedish or Finnish language, the local community and share experiences. The mentor couple meet during six month, about 4–8 hours a month. For more information, please visit: Luckan.fi/fika

FIN FIKA on kotouttamista tukeva mentoriohjelma, jossa Suomeen muuttanut voi saada oman mentorin kuu- den kuukauden ajaksi. Mentori voi joko olla Suomessa syntynyt tai tänne muuttanut henkilö, jolle suoma- lainen yhteiskunta on jo tuttu. Yhdessä mentoripa- ri tutustuu esimerkiksi työmarkkinoihin, ruotsin tai suomen kieleen, lähiympäristöön ja jakaa kokemuksi- aan toistensa kanssa. Pari tapaa puolen vuoden ajan, noin 4–8 tuntia kuukaudessa. Lisätietoa osoitteesta:Luckan.fi/fika

LUCKANS WEBBTJÄNSTER

Luckan erbjuder många viktiga nättjänster riktat för olika åldrar och målgrupper.

Webbtjänster för Svenskfinland
– Vill du ha mer synlighet och större nätverk?
– Behöver du råd och tips?
– Har du en idé och söker finansiering?
Välkommen till Luckans webbtjänster. Hittar du inte vad du söker så ta kontakt.

Våga fråga

På Våga fråga kan unga kan ställa frågor anonymt om allt från arbete och studier till relationer och sex. Frågorna besvaras av Luckans UngInfos personal och andra sakkunninga. På webbsidan finns även tidigare frågor samlade. decibel.fi/vaga-fraga


Fyrk.fi

Fyrk.fi hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här finns information om privata fonder och stiftelser, stat- liga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.


Kulturforum.fi

Här hittar du information om evenemang och kulturaktörer. Du kan enkelt registrera dig och lägga upp dina evenemang kostnadsfritt.

Se också: facebook.com/kulturforumfi


Kulturjobb i Finland

Kulturjobb i Finland är en facebooksida som samlar informa- tion om lediga tjänster att söka inom kultursektorn i Finland.

facebook.com/kulturjobbifinland


Ärligt talat-chatten

Ärligt talat är en nationell stödtjänst på nätet där unga kan chatta med professionella handledare. Chatten är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 19:00–22:00 på arligttalat.fi

Se även Ärligt talat på Instagram: @arligttalatchatten


This is Svenskfinland

This is Svenskfinland är ett instagramkonto som byter instagrammare varje vecka till en ny känd eller okänd person i Svenskfinland. Följ med en ny vardag varje vecka!

@thisissvenskfinland


UngInfo -> Hitta rätt

UngInfo upprätthåller en tjänst som samlar svenskspråkiga stödtjänster riktade till unga. Här kan du lätt söka stöd och svar på frågor gällande psykisk och fysisk hälsa, studier, arbete och ekonomi. Till sidan i denna länk.


Fritid.fi

fritid.fi är en sökportal som gör det lättare för dig att hitta svenskspråkig fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. Tjänsten är skapad och upprätthålls av Luckans Webbtjänster.