INFORMATION

Luckan är en finlandssvensk mötesplats öppen för alla.

Luckan finns på tolv orter i landet. Här hittar du höstens aktiviteter och program på Luckan Helsingfors. Evenemangen och tjänsterna presenteras på det språk som de genomförs på och hålls i oinformations- och kulturcentret Luckan på Georgsgatan 27 i Helsingfors om inte annat anges.

Luckan is a Finnish-Swedish meeting point for everyone.

You can find Luckan at twelve locations in Finland. This is Luckan Helsingfors’ program for the autumn 2018. The programs are held in Luckan’s main premises in Yrjönkatu 27 if nothing else is specified. The events are presented in the language that is the main language of the event. Please note that changes in the program may occur. For more information in English, please check our webpage helsingfors.luckan.fi or find us on Facebook!

Luckan on kaikille avoin suomenruotsalainen kohtaa- mispaikka.

Luckan löytyy kaksikymmentä eri paikkakunnasta. Täs- tä esitteestä löydät Helsingin toimipisteen ohjelman syksylle 2018. Tapahtumat esitellään sillä kielellä, jota kussakin tapahtumassa pääasiallisesti käytetään, ja paikkana toimii Luckanin tilat, ellei toisin ilmoiteta. Huomioi, että muutoksia saattaa tapahtua syksyn aikana. Osoitteesta helsingfors.luckan.fi saat aina viimeisimmät tiedot.

LUCKANS INFORMATION OCH VÄGLEDNING

Luckan är en mötesplats i hjärtat av Helsingfors. Här kan du slå dig ner med en tidning, hålla ett möte eller få information om svenskspråkig service, kultur och föreningar i huvudstadsregionen. Vi erbjuder också kostnadsfri handledning, vägledning och mentorverksamhet. Vägledningen kan ske individuellt, virtuellt eller genom återkommande träffar i grupp eller parvis. Primära teman för handledningen är arbete, studier och fritidsaktiviteter.

ENG Luckan is a meeting point in the heart of Helsinki. In the center you can sit down and read, work or have meetings. Here you can get information about Finland-Swedish services and activities. We also offer guidance free of charge and mentor programs. The guidance is offered as individual appointments, by a mentor or in peer support groups, primarily about job search, further education and free time activities.

FI Luckan on kohtaamispaikka Helsingin keskustassa. Tiloissamme voit lueskella, tehdä töitä tai järjestää kokouksia. Täältä saat tietoa ruotsinkielisistä palve- luista ja toiminnasta pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme myös ilmaisia ohjaus- ja mentorointiohjelmia. Ohjausta tarjotaan yksitellen tai ryhmissä.

Vägledning för unga

Drop-in på Navigatorn Ohjaamo (Fredriksgatan 48, Helsingfors), måndagar kl 12:00–17:00
Drop-in på Luckan, onsdagar kl 15:00–17:00

Luckan erbjuder kostnadsfri handledning i frågor som gäller studier, arbete, fritid m.m. för dig som är 13–29 år. Handledningen kan ske face to face, via telefon eller via e-post. På måndagar finns vi även på plats på Navigatorn Ohjaamo. Välkommen på drop-in handledning (utan tidsbeställning) på måndagar eller onsdagar eller boka en tid till andra dagar via [email protected]

Vägledning för invandrare
Guidance for immigrants
Neuvontaa maahanmuuttajille

Drop-in Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays at 15:00–16:00

Behöver du information och stöd om jobbsökning, stu-diemöjligheter, språkkurser, fritidsaktiviteter eller om att integreras på svenska? Luckan Integration erbjuder gratis individuell vägledning för invandrare för att stödja integra-tionsprocessen på svenska, engelska, finska och arabiska. Boka tid på vår hemsida integration.luckan.fi, eller besök oss på våra drop-in tider.

ENG Do you need support in your job search, information about education possibilities, language courses, free- time activities or about integrating in Swedish? Luckan Integration offers individual advisory appointments free of charge for immigrants to help with the integration process in English, Swedish, Finnish and Arabic. Wel- come to book an appointment online at integration. luckan.fi, or visit us during our drop-ins.

FI Tarvitsetko tukea työnhaussa tai tietoa opiskelu- mahdollisuuksista, kielikursseista, harrastuksista tai ruotsinkielisestä kotoutumisesta? Luckan Integrati- on tarjoaa maksutonta henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttajille kotoutumisen tueksi englanniksi, ruotsiksi, suomeksi ja arabiaksi. Varaa aika kotisivuilamme integration.luckan.fi, tai tule käymään drop-in ajalla.

Peer support group for international jobseekers

ENG The group meets once a week to support each other throughout the job hunting process and to learn about key tools such as CV:s, cover letters, and the Finnish job market. Participation is free of charge but we re- quire registration in advance since places are limited. More info at integration.luckan.fi


CV Cooperative

ENG Come and work on your CV! You can update an old CV or work on one that needs to be made for a specific job advert. Staff and other participants read the CV:s and share tips and advice. No need to register, just drop in! We recommend you come early so we have enough time and make the most of the session. Primarily for immigrants. More info at integration.luckan.fi


FIKA

FIKA är ett mentorskapsprogram där en person som be-höver stöd i sin integrationsprocess paras ihop med en mentor som känner sig etablerad i det finländska samhället. Tillsammans bekantar sig mentorparet till exempel med arbetsmarknaden, svenska eller finska språket, närsamhället och delar med sig av sina erfarenheter. Paret träffas i sex månader, cirka 4–8 timmar per månad. Mer information på integration.luckan.fi/fika.

ENG FIKA is a mentorship programme that matches people who want support in their integration process with a mentor well established in Finland. Together the couple familiarize with for example the labour market, Swedish or Finnish language, the local community and share experiences. The mentor couple meet during six month, about 4–8 hours a month. For more information, please visit integration.luckan.fi/fika.

FIN FIKA on kotouttamista tukeva mentoriohjelma, jossa Suomeen muuttanut voi saada oman mentorin kuu- den kuukauden ajaksi. Mentori voi joko olla Suomessa syntynyt tai tänne muuttanut henkilö, jolle suoma- lainen yhteiskunta on jo tuttu. Yhdessä mentoripa- ri tutustuu esimerkiksi työmarkkinoihin, ruotsin tai suomen kieleen, lähiympäristöön ja jakaa kokemuksi- aan toistensa kanssa. Pari tapaa puolen vuoden ajan, noin 4–8 tuntia kuukaudessa. Lisätietoa osoitteesta integration.luckan.fi/fika.

Våga fråga

På Våga fråga kan unga kan ställa frågor anonymt om allt från arbete och studier till relationer och sex. Frågorna besvaras av Luckans UngInfos personal och andra sakkunninga. På webbsidan finns även tidigare frågor samlade. decibel.fi/vaga-fraga


Fyrk.fi

Fyrk.fi hjälper dig navigera bland stipendier och understöd. Här finns information om privata fonder och stiftelser, stat- liga och regionala understöd, samt nordiska stödformer och EU-finansiering.


Kulturforum.fi

Här hittar du information om evenemang och kulturaktörer. Du kan enkelt registrera dig och lägga upp annonser och prestationer av verksamheten.

Se också: facebook.com/kulturforumfi


Kulturjobb i Finland

Kulturjobb i Finland är en facebooksida som samlar informa- tion om lediga tjänster att söka inom kultursektorn i Finland.

facebook.com/kulturjobbifinland


Ärligt talat-chatten

Ärligt talat är en nationell stödtjänst på nätet där unga kan chatta med professionella handledare. Chatten är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 19:00–22:00 på arligttalat.fi

Se även Ärligt talat på Instagram: @arligttalatchatten


Svenskservice.fi

En informationstjänst som presenterar föreningar, företag och organisationer som verkar och betjänar på svenska i Finland. Sidan upprätthålls av Luckan och Folktinget.


This is Svenskfinland

This is Svenskfinland är ett instagramkonto som byter instagrammare varje vecka till en ny känd eller okänd person i Svenskfinland. Följ med en ny vardag varje vecka!

@thisissvenskfinland


UngInfo-appen

UngInfo är en app som samlar svenskspråkiga stödtjänster riktade till unga. Här kan du lätt söka stöd och svar på frågor gällande psykisk och fysisk hälsa, studier, arbete och ekonomi.