Information, webbtjänster och vägledning

Luckan Info i Helsingfors betjänar med samhällsinformation på svenska rörande huvudstadsregionen. Har du en fråga om samhället eller kulturerna i Finland tveka inte att kontakta oss. Vi svarar på samtal och e-post vardagar kl. 11 – 17.

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Internet & Wifi

SV – Luckan erbjuder gratis, snabb internet åtkomst. Du kan använda vår kunddator eller surfa på din egna dator eller mobil via vårt trådlösa nät (WLAN/Wi-Fi). Du kan surfa lugnt! Trafiken på vårt trådlösa nät är krypterat med WPA-teknik för att värna om er säkerhet och integritet.

Genom kunddatorns självbetjäningsprinter går det att printa upp till fem sidor per dag avgiftsfritt (fler sidor 0,40 EUR styck).

Namn för Wi-Fi (SSID): Luckan Guest WLAN
Lösenord/krypteringsnyckel (WPA-PSK): luckan2010

Tips: Ställ in vårt snabba nätverk på din smarttelefon eller pekdator och synka dina spellistor, podcasts, foton eller annat du behöver! WLAN/Wi-Fi belastar batteriet betydligt mindre än mobildata (3G osv). WLAN kan på många apparater automatiskt aktiveras då du befinner dig nära förinställda nätverk.

 

ENG – Luckan provides free high-speed Internet access through our customer workstation and wireless network (WLAN/Wi-Fi).  You can use our network with peace of mind! All traffic on our wireless network is encrypted with WPA technology to protect the privacy and security of our customers.

You are allowed to print five pages per day for free through our self-service printer free of charge (further printing costs 0,40 EUR/page). .

The name of our Wi-Fi (SSID): Luckan Guest WLAN
Password/encryption key (WPA-PSK): luckan2010

Tip: Connect your smartphone or tablet computer to our fast wireless network to sync your playlists, podcasts, photos or whatever else you’re using. WLAN/Wi-Fi drains your battery significantly less than mobile data connections (3G etc.). Many devices can automatically connect to familiar wireless networks whenever you are around them.

Vägledning

SV – Luckan erbjuder också specifik kostnadsfri handledning och vägledning. Vägledningen kan ske individuellt, virtuellt eller genom återkommande träffar i grupp eller parvis. Vanliga teman är arbete, studier och fritidsaktiviteter.

ENG Luckan Helsingfors offers guidance free of charge through individual meetings, peer support groups or digitally. Primarily in job search, education and free time activities.

FIN Luckan Helsingfors tarjoaa maksutonta neuvontaa ja ohjausta. Tarjolla on henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi ryhmäohjausta esimerkiksi työhön, opiskeluun ja vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä.

Vägledning för unga

Vill du samtala om vardagliga frågor individuellt? 

Besöker du helst vägledaren IRL personligen, i par eller i mindre grupp? 

Vägledaren hjälper dig med frågor som berör studier, arbete, bostad och fritid samt ditt mående och hälsa. 

Vägledningen fungerar utgående från dina behov och önskemål. Det som diskuteras under en individuell vägledning förblir konfidentiellt mellan dig och vägledaren.

Vägledning för
invandrare

SV – Luckan Integration erbjuder gratis individuell vägledning i frågor om jobbsökning, studiemöjligheter, språkkurser, fritidsaktiviteter och om att integreras på svenska. Tjänsten är gratis och öppen för alla. Vägledning ges på engelska, svenska, finska, arabiska och franska. Boka tid på vår hemsida integration.luckan.fi

Guidance for
immigrants

ENG – Luckan Integration offers individual advisory appointments in matters such as job search, finding education possibilities, language courses, free-time activities and integrating in Swedish. The service is free of charge and available to all. We give advice in English, Swedish, Finnish, Arabic and French. Book an appointment online at integration.luckan.fi.

Neuvontaa
maahanmuuttajille

FIN – Luckan Integration tarjoaa yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi työnhakuun, opiskelumahdollisuuksiin, kielikursseihin, harrastuksiin sekä ruotsinkieliseen kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on ilmainen ja avoin kaikille. Ohjausta tarjotaan englanniksi, suomeksi, ruotsiksi, arabiaksi ja ranskaksi. Varaa aika kotisivuiltamme integration.luckan.fi

Peer support group

The group meets once a week to support each other throughout the job hunting process and to learn about key tools such as CV:s, cover letters, and the Finnish job market. Register by sending an email to [email protected].

FIKA

SV – FIKA är ett mentorskapsprogram där en person som behöver stöd i sin integrationsprocess paras ihop med en mentor som känner sig etablerad i det finländska samhället. Tillsammans bekantar sig mentorparet till exempel med arbetsmarknaden, svenska eller finska språket, närsamhället och delar med sig av sina erfarenheter. Paret träffas i sex månader, cirka 4–8 timmar per månad. Mer information på: Luckan.fi/fika

 

ENG FIKA is a mentorship programme that matches people who want support in their integration process with a mentor well established in Finland. Together the couple familiarize with for example the labour market, Swedish or Finnish language, the local community and share experiences. The mentor couple meet during six month, about 4–8 hours a month. For more information, please visit: Luckan.fi/fika.

FIN FIKA on kotouttamista tukeva mentoriohjelma, jossa Suomeen muuttanut voi saada oman mentorin kuu- den kuukauden ajaksi. Mentori voi joko olla Suomessa syntynyt tai tänne muuttanut henkilö, jolle suoma- lainen yhteiskunta on jo tuttu. Yhdessä mentoripa- ri tutustuu esimerkiksi työmarkkinoihin, ruotsin tai suomen kieleen, lähiympäristöön ja jakaa kokemuksi- aan toistensa kanssa. Pari tapaa puolen vuoden ajan, noin 4–8 tuntia kuukaudessa. Lisätietoa osoitteesta:Luckan.fi/fika

CV Workshops

Kom och få hjälp med att göra en CV eller jobba vidare på en du redan har. Personalen och deltagarna läser igenom och ger feedback.

Come and update a CV that you already have or work on one that you need for a specific job! Staff and other participants read the CV:s and share tips and advice.

Skip to content