LUCKANS INFORMATION OCH VÄGLEDNING

Luckan är ett finlandssvenskt lågtröskel informations-, väglednings och kulturcenter. Till Luckans center kan man komma för att läsa svenskspråkiga tidningar, man kan koppla upp sig på Luckans wifi eller använda våra kunddatorer. Man kan plocka på sig broschyrer om aktuella kulturevenemang, utbildning och kurser, integrationsinfo, info till barnfamiljer och seniorer samt turistinformation. Det är även möjligt att hyra / låna utrymmen för möten och sammankomster. Vi vill erbjuda information, stöd och rådgivning i ärenden såsom:

 • det finlandssvenska samhälle
 • det svenska språket och kulturen
 • studier tex i svenskspråkiga läroanstalter
 • integrationsutbildningar,
 • stöd i arbetssökning
 • fritidsaktiviteter (föreningar)
 • språkkurser i svenska
 • mentorskap
 • kamratstödjande verksamhet  m.m.

Vi betjänar på engelska, svenska o finska. Vi försöker stödja och ge hjälp enligt bästa förmåga och hänvisa våra kunder vidare till rätt instans/aktör.

Integrations frågor

In English

We have expertise in questions that tackle the Finland-Swedish society, Swedish and bilingual integration paths, the Swedish language and cultural activities and in questions regarding employment and studies. At the same time we function as a meeting place, our task is to ease the process of living, acting and integrating in Swedish in Finland. We support and help to our best abilities and refer our customers to other services when needed. How can we help you?

We offer information, support and guidance in matters such as:

 • Studies
 • Integration programmes
 • Support in jobhunting
 • organizations
 • language courses
 • mentoring and peer support

På svenska

Vi har specialkunnande i frågor gällande det finlandssvenska samhället, svenska och tvåspråkiga integrationsstigar, det svenska språket och kulturaktiviteter och specialfrågor gällande att arbeta, studera och etablera sig på svenska och tvåspråkigt. Samtidigt fungerar vi som en mötesplats, vår uppgift är att underlätta för individen att leva, verka och integreras på svenska i Finland. Vi betjänar på engelska, svenska och finska. Vi stöder och ger hjälp enligt bästa förmåga och hänvisar våra kunder vid behov vidare till rätt instans. Hur kan vi stå till tjänst?

Vi erbjuder information, stöd och rådgivning för invandrare i ärenden såsom:

 • studier
 • integrationsutbildningar
 • stöd i arbetssökning
 • fritidsaktiviteter
 • föreningar
 • språkkurser
 • mentorskap och kamratstödjande verksamhet.

Suomeksi

Meillä on asiantuntemusta kysymyksissä jotka keskittyvät suomenruotsalaiseen yhteiskuntaan, ruotsalaisiin ja kaksikielisiin kotouttamispolkuihin, ruotsalaiseen kieleen sekä kulttuuritoimintaan. Tuemme myös kysymyksissä jotka koskevat työllistymistä sekä opintoja. Samalla toimimme kohtauspaikkana, tehtäviimme kuuluu helpottaa yksilön elämistä ja toimimista sekä ruotsinkielistä kotouttamista Suomessa.
Annamme palvelua sekä englannin-, ruotsin- että suomenkielellä. Tuemme ja autamme  parhaamme mukaan ja tarpeen tullen ohjaamme asiakkaita oikeisiin palveluihin. Kuinka voimme olla avuksi?

Tarjoamme tukea sekä ohjausta maahanmuuttajille seuraavissa asioissa:

 • Opinnoissa
 • Kysymyksissä jotka koskevat kotouttamiskoulutusta
 • Työnhaussa
 • vapaaajan toiminnoissa
 • järjestöasioissa
 • Kysymyksissä jotka koskevat kielikursseja
 • mentoroinnissa sekä vertaistuessa

Please book an appointment by filling the form, sending an e-mail or calling your local Luckan coordinator (Porvoo, Helsinki – also Espoo and Vantaa – or Kirkkonummi).

We will contact you within a week. If you don’t hear of us within this time, please contact us again.

Principles for the advisory appointments:

 • All customers are treated equally and respectfully.
 • All information given by customers is confidential and won’t be saved  in any databases.
 • You have the possibility to get information and advice anonymously. You don’t need to present any identity card or official documents (like residence permit).
 • We have a customer-oriented approach and help is provided according to your individual needs.
 • Empowerment: customers are encouraged to take active roles in positively influencing life encounters and everyday life challenges.
 • In case needed, our customers are properly guided and directed to the appropriate authority, institution or organization.
 • Luckan Integration is an independent and neutral actor.
 • Freedom of choice: customers are provided with alternatives in order to expand their options and encourage active decision-making.
 • Our services are free of charge.
Ungdomsfrågor

Ungdomsakademin erbjuder kostnadsfri handledning för dig som är 13-29 år. Handledningen sker på Luckan samt via webb, e-post eller telefon. Vi erbjuder handledning i frågor som gäller studier, arbete och fritid etc. Handledningen fungerar utgående från dina behov och dina önskemål. Målsättningen med handledningen är att informera, fungera som bollplank och att tillsammans formulera handlingsalternativ. Det som diskuteras under en handledning förblir konfidentiellt mellan ungdom och handledare. För mera information se http://ungdomsakademin.fi

Övriga frågor

Utöver den informationen man kan få över disk i centret upprätthåller Luckan flera webbsidor som fyrk.fi där man kan läsa om bidrag och stipendier, kulturforum.fi där kulturaktörer kan ladda upp kommande evenemang, svenskservice.fi där man kan hitta vilka som erbjuder service på svenska nära en. På facebook finns dessutom Kulturjobb i Finland där man får information om arbetstillfällen.

För medborgartjänster hittas svensk information på bl.a. följande sidor:

http://www.suomi.fi/suomifi/svenska/index.html

http://kommuntorget.fi

http://www.yhteispalvelu.fi/intermin%5Chankkeet%5Cyp%5Chome.nsf/pages/indexsve

http://www.hel.fi/hki/sote/sv/Verksamhetsenheter/Svensk%20socialservice/aldreomsorg

http://www.sveps.fi

http://www.helsinginseutu.fi/hki/HS/Helsingfors+Region/Framsidan

 

Till Luckans webbtjänster hör:

Luckornas webbsidor:

 • luckan.fi (alla luckor har en egen. Totalt 11st)
 • helsingfors.luckan.fi (ingång till föreningens webbtjänster och utbud)
 • unginfo.fi, den svenska ungdomsinformationen i huvudstadsregionen, Åbo, Raseborg och Borgå
 • integration.luckan.fi, Luckans rådgivningsverksamhet för invandrare
 • fika.luckan.fi, Luckans ESF-projekt för integration genom mentorskap
 • produforum.fi, det fria kulturfältet, en ingångssida
 • lillaluckan.fi, (luckan.fi/barnkultur), barnkulturutbudet i Luckan och LillaLuckan samt information om andra finlandssvenska barnprogram.
 • produforum.fi, dokumentation över Produforums projektresultat och samarbeten
 • blogg.produforum.fi/nordmatch – dokumentation av det nordisk-baltiska konferenskonceptet skapat av projektet Produforum

Facebook och Twitter sidor:

 

Vid Luckans info verkar även lippu.fi där kunderna kan köpa biljetter till olika kulturevenemang.

Välkommen in!