Det finlandssvenska informations- och kulturcentret

Luckan erbjuder informations- och kulturverksamheter för allmänheten. Vi erbjuder riktade aktiviteter och tjänster för barn, väglednings- och stödtjänster för ungainvandrare och kulturarbetare. Du hittar oss på Georgsgatan 27 och på nätet. Välkommen in!

Öppet– AukiOpen
Vardagar kl. 11-17 / Arkisin klo 11-17 / Weekdays 11-17
20.6 kl. 11-15

Stängt – Kiinni – Closed
9.5, 12-13.6, 21.6 & 1.7 – 4.8

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Amos Kafé

I restaurangen serveras medelhavsmat och husmanskost med österländska inslag. Amos Kafé har två ingångar; en från Luckan, Georgsgatan 27 och en till vänster efter Mercatorgränden.

Lunchöppet vardagar
kl. 10.30 – 15

Följ oss på:

Nyheter

Evenemang

Verksamhet

Barnkultur i närheten av dig!

Luckan finns på flera orter i Svenskfinland och på språköar. För mer info om lokal barnkulturverksamhet, välj ort. 

LillaLuckan är Luckans barnkulturrum som finns i Borgå, Helsingfors, Kyrkslätt, Raseborg Uleåborg och Åbo.

Ungdomsinformation på svenska i Finland.

Luckan UngInfo erbjuder information, vägledning och utbildningar för dig 13–29 år och för professionella inom ungdomssektorn.

Integrationsverksamhet på Luckan!

Luckan Integration erbjuder information och rådgivning, workshops, sociala möten och mentorskap för invandrare. Vi har specialkompetens kring integration på svenska i huvudstadsregionen.

Evenemang

Luckan ordnar kulturevenemang och skapar mötesplatser. Vi erbjuder föreläsningar och workshops i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Ta del av konserter, utställningar, fortbildningar, språkkaféer och mycket mer. Besök Luckans YouTube-kanal.

Website design in co-operation with Amelie Salvesen.
Skip to content