BloggTidigare utstallningar

Utställningen Thamel Ga Hi Ti Yuva Club

By 8 juni, 2017 augusti 24th, 2017 No Comments
Thamel Ga Hi Ti Yuva Club, utställningen pågår 12.6 – 26.6 och 3.7 – 31.8.2017 under Luckans öppettider.

Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors

Våren 2015 drabbades Nepal av en mycket stark jordbävning. Förstörelsen var utbredd och dödsfallen räknades i tusental.På grund av allvarlig resursbrist drabbade flera områden, och många lämnades utan några hjälpinsatser. Än idag står många områden i ruiner.

I stadsdelen Thamel i Kathmandu bestämde sig en grupp kvinnor och män för att starta ombyggnaden själva. De bildade en arbetsgrupp och kallar sig “Thamel Ga Hi Ti Yuva Club”.
Det som började som ett lokalt initiativ för återbyggnad ledde småningom till att regeringen i Nepal fick upp ögonen och hjälpte med bygg- och anläggningstillgångar. Det började med en önskan om att göra livet bättre för alla, något som faktiskt blev verklighet.

Thamel Ga Hi Ti Yuva Club är ett vänbaserat initiativ som visar att förändringar är möjliga, även när tillgångarna tryter.

Denna utställning visar bilder och filmklipp från arbetsgruppen och deras ansträngningar för ett bättre liv.

Allt material är gjort av Imran Hussain och Tuukka Ervasti.

* * *

Thamel Ga Hi Ti Yuva Club – the exhibition is shown June 12th – June 26th and July 3th – August 31 2017 during Luckans opening hours.

Luckan, Simonkatu 8, Helsinki

In the spring of 2015, a strong earthquake struck Nepal. The destruction was widespread and the casualties in the thousands.Due to a serious lack of resources, several affected areas were left without any reconstructive efforts and many places are still in ruins today.

In Thamel, a group of local men and women decided to start rebuilding on their own. The decided to form a group. They called themselves the “Thamel Ga Hi Ti Yuva Club”. What started out as a local initiative, eventually led to the involvement of the Nepal government and proper resources. What started out as a genuine desire to make life better for everyone, eventually became a reality.

Thamel Ga Hi Ti Yuva Club is a friend based initiative that shows that improvement is possible
even when resources are severely limited.

This exhibition features images and film footage of the group and their efforts.

All footage by Imran Hussain and Tuukka Ervasti.