BloggUngInfo

Klokhet efterlyses, därmed står vårt hopp till unga

By 23 maj, 2017 No Comments

Komplexa globala förändringar behöver kloka, innovativa och inte minst modiga arbetssätt. Vi står mitt i den digitala revolutionen med allt vad det innebär i kommunikation och information. Samtidigt har världen sällan varit mer grym och konfliktfylld än idag. Och tekniken låter oss ta mer del i informationsutbudet.
Men nu, med stora flyktingströmmar, svält, krig och elände. Vi måste vända detta. Hur kan vi få en ljusare framtid? I dessa utgångspunkter startade seminariet ”Wisdom Wanted” från Crises Managment Initiative (CMI).

Luckans barn och unga deltog i Helsingforsseminariet den 22 maj på Nationalteatern. Under tillfället, som är del av Finland 100-årsfirande, passade deltagarna också på att fira president och nobelpristagare Martti Ahtisaari som fyller 80 år. Få finländare har arbetat för internationellt fredsbevarande som president Ahtisaari. Och det belystes.

Evenemanget inleddes av republikens president Sauli Niinistö som passade på att vända sig till barn och unga (och de var många i publiken) med förhoppningen om att de i sin livstid på olika sätt väljer att motverka det våld och den terror vi ser alltmer av idag. Hur vi med dialog, långt innan våldet sker måste komma åt de bakomliggande problemen.

Efter presidentens öppning följde en rad namnstarka huvudtalare, som alla gjorde nedslag i behovet av mer internationell fredsmäkling, mer förståelse och tolerans. Också hårdare krav efterlystes liksom bättre transparens över konfliktområden och dess olika aktörer.
Samlade på nationalteatern var ”De äldre”, en arbetsgrupp sammansatt av oberoende ledare, sammankallade av Nelson Mandela år 2007, med syfte att påverka internationella ledare att motverka konflikter och mötas vid förhandlingsbordet snarare än på stridsfältet.
Bland talarna i Helsingfors märktes Kofi Annan, Graça Machel, Richard Branson, Gro Harlem Brundtland, Ernesto Zedillo och Alexander Stubb. Modereringen sköttes utsökt av nyhetsankaret Juliette Foster.

Det var inte idel mörker, snarare belystes lösningar, med en klar förhoppning på de ungas färd in i framtiden. CMI visade en film om unga finländares förhoppningar om fredslösningar och vi i publiken fick via Twitter ställa frågor till talarna i panelen.
Dessutom bjöds vi på ett utsökt musikframträdande av Saara Aalto på scenen.

För er som vill fördjupa er i CMIs och president Ahtisaaris arbete för fred, eller själva bli involverade, rekommenderar jag en påhälsning hos CMI på webben. Lite klipp från eventet finns också på CMIs Facebook.

/ KN