BloggExtra AktuelltStora KometUngInfo

Luckans utvecklingsarbete med skönlitteratur som karriärhanteringsmetod

By 9 mars, 2018 No Comments

Inom ramen för Luckans delprojekt Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland har det utvecklats ett kurskoncept för högskolestuderande, där läsning av och diskussioner kring skönlitteratur används som redskap för att utveckla karriärhanteringsfärdigheter som t.ex. social kompetens, god kommunikationsförmåga och självreflektion. Syftet är att med hjälp av skönlitteratur öppna upp perspektiv som den ämnesspecifikt baserade kurslitteraturen i vanliga fall inte erbjuder. Fokus ligger på mänskliga upplevelser av olika slag, att se på saker och ting ur olika perspektiv, leva sig in i andra upplevelsevärldar, ”läsa mellan raderna” samt öppna upp mångprofessionella perspektiv som behövs i dagens föränderliga arbetsliv och samhälle. Förra våren erbjöds Arcadas studerande vid institutionen för hälsa och välfärd denna kurs. I januari drog en liknande kurs igång för företagsekonomistuderande vid Arcada. Element av konceptet ”Teaching the moral leader”, där skönlitteratur används som redskap att reflektera kring etik och ledarskap, och som används på Harvard Business School, ingår i kursen.

En forskningsprocess är kopplad till kurserna och internationella forskare från Utrecht University, Lincoln University och Högskolan i Halmstad har bidragit med tips och material. Även professor Merete Mazzarella har engagerat sig i detta projekt och fungerar som mentor för Luckans utvecklingsarbete kring skönlitteratur. I vårens kurs har det även ingått författardiskussioner med Claes Andersson och Joel Willans. Nästa höst är det meningen att en liknande kurs erbjuds på medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Kursen kommer att vara mångprofessionell med studerande från både medicinska fakulteten och från Arcadas institution för hälsa och välfärd, vilket innebär att blivande läkare, tandläkare, sjukskötare, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socionomer och idrottsinstruktörer möts i diskussioner kring skönlitteratur. Även här kommer Claes Andersson och några andra författare att involveras.

/ Sissel Korpisola
Projektansvarig
Luckan, Stora Komet