BloggInformationIntegrationStora KometUngInfo

Samtal och samverkan i vägledningsnätverk

By 19 mars, 2018 No Comments

Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland, har utvecklat vägledningsmetoder för inkludering av invandrare som integreras på svenska i Finland. Den 16.3. deltog projektets personal i  frukostseminariet ”Maahanmuuttajat , kotoutuminen ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelupalapeli”,  inbjudna av Flyktinghjälpen och projektet Kurvi, som på Navigatorn i Helsingfors även samarbetar med Luckans vägledare. Under seminariet behandlades de byråkratiska processer nyinflyttade går igenom och vilka stödåtgärder som behöver utvecklas, både gällande personlig vägledning och digitala tjänster.

I seminariets paneldiskussion deltog Daniel Villas Bõas, som flyttade från Brasilien till Finland för fyra år sedan. Han lyfter fram hur svåra de byråkratiska processerna kan bli om man inte har möjlighet att få adekvata identitetshandlingar från hemlandet. Kurvi-projektets handledare Iina Helldan instämmer och nämner att då man inte har möjlighet att få de intyg och handlingar som behövs i processerna kräver våra myndigheter skriftliga bevis på detta. Det är dock inte så lätt att skaffa fram officiella skriftliga handlingar som bevis på att man inte kan få bevis.

Men även hos myndigheterna kan man märka en vilja att stärka och bredda utvecklingsarbetet gällande vägledningsservice. Sakkunniga från icke-statliga organisationer kan tas med då nya former av vägledning planeras och Flyktinghjälpens projekt Kurvi inbjöds att delta i utvecklandet av Migrationsverkets nya hemsidor, som nu erbjuder besökarna mer konkret information, t.ex. ett behandlingstidstest som uppskattar hur länge man måste vänta på beslut gällande uppehållstillstånd, medborgarskap och resedokument.

Inom vägledningsservice pågår ständiga utvecklingsprocesser och därför är det viktigt med fortbildningar, goda samarbetsnätverk och gemensamma samtal för erfarenhets- och informationsutbyte. Gällande vägledning på svenska är samarbetet mellan Luckan, den mångsektoriella vägledningspunkten Navigatorn och TE-byråns personal viktig. Projektet Stora Komet deltar aktivt i utvecklandet av konkreta åtgärder som stöder detta arbete, t.ex. finns det nu en överenskommelse om att ungdomar och unga vuxna som söker sig till Navigatorn och önskar boka tid för vägledningssamtal på svenska blir erbjudna denna service på Luckan. Även gemensamma fortbildningar och marknadsföringsinsatser har förverkligats. TE-byråns sakkunniga på Navigatorn är intresserade av att utvidga samarbetet med både Luckans ungdomsvägledning och Luckan Integration och gemensamma möten kring rekryteringsmöjligheter och arbetsgivarsamarbete har ordnats. Denna vår ordnas även på Luckan i Helsingfors ett frukostmöte där Navigatorns och vår egen vägledningspersonal tillsammans kan diskutera möjligheter till vidare samverkan.

 

/Sissel Korpisola
projektansvarig
Luckan, Stora Komet