Arcadas mentorprogram har kört igång

Publicerat den Kategoriserat som Stora Komet

I höst påbörjades ett mentorprogram på Arcada för studeranden som är längre hunna i sina studier och som var intresserade av att få en mentor inom sin egen bransch eller område. Anmälningen öppnades i oktober och inom loppet av två veckor var intresseanmälan nästan full. Allt som allt anmälde nio personer sitt intresse, varav sex personer deltar i programmet. P.g.a. den snabba tidtabellen hade vi lagt tio adepter som gräns, så vi är väldigt nöjda med de sex adepter som deltar.

Alla adepter blev intervjuade om sina utvecklingsmål och behov innan det egentliga mentorskapet kört igång för att vi skulle kunna hitta en mentor för dem. En väsentlig del av ett lyckat mentorskap är att adepterna har tydliga målsättningar och är motiverade. De adepter som intervjuades visade alla dessa egenskaper i intervjuerna. Utgående från de målsättningar adepterna anmält har de sedan matchas med en mentor. Mentorerna är handplockade och deltar frivilligt i programmet. Matchningar har främst skötts av Mia Ingman på Arcada.

Just nu har alla adepter fått kontaktuppgifterna till sina mentorer och har haft eller kommer ha sin första träff. Första träffen är till för att mentor och adept skall lära känna varandra och få en inblick i vad båda vill ha ut av mentorskapet. Det är också ett tillfälle för paren att bestämma ifall de vill fortsätta jobba tillsammans och för att göra upp spelregler för mentorskapet.

Dessutom ordnades det ett Kick off-tillfälle för deltagarna i slutet av november, där det bl.a. diskuterades coachande mentorskap och tidsplanering.

 

av Admin

Sebastian Weckman IT-chef, Luckan i Helsingfors +358 400 604868 Ansvarig för Luckan centret Ansvarig för utrymmesfrågor Ansvarig för webb & grafik Underhåll och interiör