BloggStora Komet

Kick off-tillfälle för Arcadas mentorprogram

By 29 november, 2018 No Comments

Arcadas mentorprogram har kommit igång under hösten och mentorparen har haft sin första träff. Onsdagen den 28.11 ordnades därför ett Kick-off tillfälle på Luckan så att alla deltagare skulle ha möjlighet att få lära känna varandra och ett tillfälle lära sig av varandra.

Kick-offen började med mingel och  för att lite lätta upp på stämningen satte sig alla i grupp och fick svara på frågor som t.ex. “vad är min favorit julsång?” eller “vilket land, som jag ännu inte varit till, vill jag besöka?”. Då alla lärt känna varandra lite bättre fick var och en kort berätta vad de förväntar sig av mentorskapet och varför man valt att delta.

Gästtalare Alexandra Ohls höll ett föredrag om hur man kan ha en coachande inställning inom mentorskapet och vad det lönar sig att tänka på. En intressant föreläsning som gav en liten tankeställare till ens egna förhållningssätt och ens bemötande av andra. Ett av Ohls tips till mentorparen var att det skulle vara viktigt att reflektera över träffarna och fråga varandra om vad man tar med sig efter varje träff. Varför mentorn också borde bli ställd den frågan är för att undvika att det endast är mentorns synpunkter som kommer fram i slutet.

Alexandra lyfte också fram konfidentialiteten som väldigt viktigt för mentorskapet och det att man ärligt gör upp spelregler för hela processen. I en mentorelation kan det hända att man diskuterar saker man inte skulle göra med någon annan och då är det viktigt att man kan lita på varandra.

Men vad är då ett coachande mentorskap? Skillnaden mellan en coach och en mentor är att en coach hjälper en och uppmuntrar en att hitta och utveckla sina förmågor och hjälper en uppnå ens mål. En mentor gör samma men ger också adepten råd. Ett coachande mentorskap betyder alltså att man ställer öppna och uppmuntrande frågor och väljer då när man kommer med råd eller då man kanske lämnar förslagen på vad som borde göras till adepten.

Kvällen avslutades med en diskussion i grupp om tidsanvändning och om mentorskapet på allmän plan. Det var glädjande att märka att matchningen verkar ha lyckats och att paren verkar nöjda. En önskan var att man i ett senare skede kunde ha ett tillfälle där alla kunde berätta hur de byggt upp sitt mentorskap, så alla kunde se vilka olika vägar man kan gå.