Dörren möte blev början på ny vänskap

För Liselott Sundbäck och Sofia Achame var Dörren mötet början på en ny vänskap. Likheten i deras bakgrund och deras gemensamma intresseområden har fört dem nära varandra och de har kunnat mentorera varandra på olika sätt. Sofia och Liselott matchades, kort efter att Luckan Integrations nätverkskoncept Dörren lanserats, utgående från deras gemensamma bransch inom det…