Sebastian Björkman – Infinite Roll

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Kultur, Tidigare utstallningar, Utställningar
Utställningen visas mellan 1.8 - 31.8 på Verandan.
Utställningen visas på Verandan mellan 2.8 – 31.8.

 

Infinite Roll
Den 30 dagar långa resan var ett sätt att rymma ifrån dagens verklighetsflykter så som smarttelefoner och sociala medier. Därför var den 2250 km långa cykel-pilgrimsfärden genom Balkan utförd med endast karta, kompass och förtroende för främlingars hjälp. Målet var att vara fullständigt analog, vilket bevisar att du kan dokumentera en resa utan moderna hjälpmedel så som kameran. Dagliga Instagram storys förvandlades till illustrerade storys och Facebook post återgick till att vara postkort. Digitala landskap blev fysiska kartor och tags återfick sin ursprungliga riktiga form.

FI
30 päivän pitkä matka oli poispääsy arkipäivän todellisuuspaosta kuten älypuhelimista ja sosiaalisista medioista. Tämän takia 2250 km pyhiinvaellusmatka pyörällä läpi Balkanin oli toteutettu kartalla, kompassilla ja luottamus tuntemattomien ihmisten auttamishaluun. Tavoitteena oli elää täysin analogisesti. Haluttiin todistaa, että voidaan dokumentoida matkaa ilman moderneja työkaluja kuten kameroita. Jokapäiväiset Instagram-stoorit muuttuivat kuvitetuiksi tarinoiksi ja Facebook-postaukset muuttuivat takaisin postikorteiksi. Digitaalisista maisemista tuli fyysisiä karttoja ja tägit vapautuivat takaisin alkuperäiseen muotoonsa.

ENG
The 30 day journey was a runaway from today’s reality-escapes such as smartphones and social media. That’s why the 2250 km bicycle-pilgrimage across the Balkans was executed with only map, compass and trusting strangers’ guidance. The aim was to be fully analog, proving you can document without having modern tools like cameras. Daily Instagram-stories transformed into illustrated stories and Facebook-posts back to postcards. Digital apps became physical maps and the tags regained their true form.

För mer information:
http://www.sebastianbjorkman.com
https://www.instagram.com/sebastianbjoerkman/
https://www.facebook.com/events/2376606619293796/

av Admin

Sebastian Weckman IT-chef, Luckan i Helsingfors +358 400 604868 Ansvarig för Luckan centret Ansvarig för utrymmesfrågor Ansvarig för webb & grafik Underhåll och interiör