PRESSMEDDELANDE, EU-MEDEL TILL DIGITAL KULTUR I SVENSKFINLAND       

Publicerat den Kategoriserat som Aktuellt, Blogg, Digitala evenemang, Information, Kultur, Okategoriserade

PRESSMEDDELANDE 31.1.2022

EU-MEDEL TILL DIGITAL KULTUR I SVENSKFINLAND

I februari inleder Föreningen Luckan r.f. ett nytt EU-projekt inom programmet REACT: Smartkultur i Nyland – kulturens digitala stödpatrull.

Målet för projektet är att öka färdigheterna bland kulturaktörer i Nyland att nå ut till publiken via digitala tillämpningar inom olika områden: scenkonst, musik, dans mm.  Idén är att stödja svenskspråkiga kulturaktörer som drabbats hårt av pandemin – särskilt inom det fria kulturfältet –  genom att tillhandahålla olika virtuella lösningar som komplement till närvaro på plats. Projektet erbjuder avgiftsfri sakkunskap, utbildning, stöd och konkret hjälp med allt som berör digital produktion och förmedling inom kultursektorn. Projektpersonalen, som tillsvidare består av medianom, Staffan Gräsbeck och Fredrik Waselius inleder sitt arbete i februarimånad, och kommer att arbeta mobilt i hela Nyland.

Idéarbetet inleddes förra vintern då en grupp kulturarbetare – främst representanter för scenkulturen – samlades för några möten på Teams för att tillsammans identifiera behov och samla in utvecklingsförslag för det planerade REACT-programmet. En plan lämnades in som efter vissa kompletteringar fick bifall av landskapets samarbetsgrupp vid Nylands förbund i december 2021.

Det känns speciellt bra att kunna starta detta EU-projekt som riktar sig till det svenskspråkiga kulturfältet i dessa pandemitider. Alla vi som verkar inom kultursektorn har varit tvungna att kämpa på för att klara oss igenom krisen, och jag hoppas att det här projektet helt konkret ska underlätta för kulturfältet att nå ut till sin publik även med hjälp av tillgängliga lösningar i virtuell form. Det handlar om ”learning by doing” tillsammans med kulturarbetaren för att höja kompetensen rörande strömningsteknik mm.”, säger Jessica Lerche, initiativtagare till projektet och utvecklingschef på kultur- och infocentret Luckan.

Projektet finansieras huvudsakligen av den Europeiska socialfonden inom ramen för programmet REACT. Svenska Kulturfonden och en rad städer och kommuner i Nyland bidrar med kompletterande finansiering som krävs för att driva EU-projekt. Budgeten är 418 000 euro. Projekttiden omfattar 21 månader.

Närmare info fås av:

Jessica Lerche
Tel. 0503733925
E-post: jessica.lerche(at)luckan.fi

av Karl Norrbom

Karl Norrbom