BloggKulturUngInfo

Föreningen Luckan blir riksomfattande

By 3 september, 2018 No Comments

En rad finlandssvenska organisationer över hela landet blir nu medlemmar i Föreningen Luckan r.f.
Föreningen Luckan öppnade i våras upp för nya medlemmar att ansluta sig till föreningen för att bidra till att synliggöra och gynna svenskspråkig verksamhet över hela Finland.

Den 29.8 beslöt styrelsen för föreningen Luckan r.f. att anta följande nya medlemmar:

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (SÖFUK) som upprätthåller Luckan-verksamhet i Karleby, Kristinestad, Kaskö och Närpes samt kulturföreningen Grand rf. med Luckan-verksamhet i Borgå och Västnyländska Kultursamfundet med Luckan-verksamhet i Raseborg. Sedan tidigare är Sydkustens landskapsförbund och Samfundet Folkhälsan medlemmar i Föreningen Luckan.

Det handlar om en samordnad insats av lokala och regionala aktörer för att säkerställa finlandssvenska intressen på nationell nivå, säger ordförande Maria Björnberg.

Föreningens Luckans syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i Finland och att bedriva kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svenskservice med beaktande av grupper med särskilda behov.

Vid sidan om information och vägledning vid Luckan i Helsingfors erbjuder föreningen Luckan tjänster på många olika orter i Svenskfinland med inriktning bland annat på webbtjänster, kultur, barnkultur, ungdomsverksamhet och integration. Det finns idag elva svenskspråkiga informations- och kulturcentrum i form av Luckor i Finland: i Borgå, Helsingfors, Karleby, Kimito, Kyrkslätt, Raseborg, Sydösterbotten (Karleby, Kristinestad, Kaskö och Närpes), Tammerfors, Kyrkslätt, Åbo och Uleåborg.

Luckan är en viktig producent av tjänster på svenska i Finland, som betjänar invånarna både lokalt och på nätet, även över språk- och kulturgränserna. Genom att de organisationer och föreningar som upprätthåller Luckan på andra orter än Helsingfors nu blir medlemmar i föreningen Luckan får föreningen ett klarare mandat att ansvara för utvecklingsarbete som berör samtliga Luckor. Så skapas en starkare finlandssvensk förening med bättre beredskap och delaktighet i det som förenar Luckans mångsidiga verksamhet och målgrupper.

* * *

För närmare information vänligen kontakta
Jessica Lerche, tel. 050 3733925, [email protected]
ansvarig för Luckans riksomfattande verksamhet