Vårfest för Förlagets nya barn- och ungdomsböcker

2.5.2022, kl. 16 – 18LuckanGeorgsgatan 27, Helsingfors Välkommen att fira vårens barn- och ungdomsböcker! Debutanterna Karin Filén och Nina Gran intervjuas av Larrie Griffis. Annika Sandelin läser ur ”När farmor flög”. Frågesport om myror med Katja Bargum och Jenny Lucander. Vi bjuder på dryck med tilltugg för barn och vuxna! När farmor flög av Annika…

25.11 kl. 18 – Bokfika med Urklippets vänner som möter Henrik Knif

25.11 kl. 18, se evenemanget i videon nedan. Henrik Knif om Göran Schildt: ”Liksom Dante hade Göran Schildt (1917-2009) två liv, det han levde och det han skrev sig”. Så konstaterar Henrik Knif i sin biografi över denne långfärdsseglare, konstkritiker, författare och trotsare av konventioner. I Luckans serie Bokfika samtalar Henrik Knif, specialist på kultur-…

Bokfika – Ålandsfrågan mina herrar!

Ålandsfrågan mina herrar! Torsdagen 28 oktober Kl. 18.00 – 18.40 Träffa Jerker Örjans, författaren bakom den medryckande berättelsen hur Ålandsfrågan lyfts till högsta internationella nivå. Hur den blir ett huvudbry för världssamfundet vid sidan av ojämförligt större frågor som det irländska upproret och folkmordet på armenier, båda för övrigt, som boken avslöjar, med anknytning till…

14.10 kl. 18 – Café Freden med Elisabeth Stubb

Café Freden bjuder in till samtal med Elisabeth Stubb. I boken ”Leo Mechelin, senatorns livshistoria från grundandet av Nokia till ofärdsåren” beskriver Elisabeth Stubb, som också gett ut en avhandling om Mechelin, på ett mångsidigt, faktarikt sätt senatorns ihärdiga kamp för Finlands ställning som stat under den ryska kejsartiden. 14.10 kl. 18 – på Luckan…

Bokfika – Henkka och Mina

Med boken önskar författaren Linnéa Landelin föra fram den finlandssvenska bondekulturen och samtidigt belysa den egna släktens rika historia. Gårdarna som nämns i boken är dokumenterade redan under 1100-talet och personerna som nämns tillhörde aldrig den svenskt styrande klassen. De bodde aldrig på herrgårdar och utvecklade en alldeles egen, unik och levande kultur. Under skrivarprocessen…

ONLINE Bokfika – Spritsmugglingen, myt och verklighet

Forskaren Lars Westerlund samtalar med Thomas Rosenberg om Smugglare & kontraband 1918 – 44. En berättelse om sprit, valuta, konst, antikviteter och ädelstenar. Det finns en lång rad berättelser om spritsmugglingen, oftast romantiserade. Westerlund är den första forskaren som försöker ge en heltäckande bild av hur det verkligen gick till, på nationell nivå. Ett samarbete…

Bokfika – Smittans rike

Fritt att se från 5 maj 2021 på: Luckan Helsingfors YouTube-kanal (länk) Syfilisens historia är fylld av myter, romantiseringar och skönskrivningar. I Smittans rike tar Agneta Rahikainen avstamp i sin egen familjehistoria för att sedan dyka ned i kulturhistoriska, medicinska, etiska, könspolitiska och konstnärliga sätt att bearbeta sjukdomen, från 1500-talet ända fram till modern tid.…

Bokfika – Berättelser om sorg

20.3.2021 – Mar 20 2021 13:00- 14:30 Luckan Helsingfors YouTubekanal (länk) Hur förstår människor berättelser? Hur använder människor berättelser för att förstå världen? Anna Hollsten, forskare vid Helsingfors universitet, talar om hur vi tar till oss och bearbetar sorg genom berättande och berättelser i samtal med Ca Cedercreutz-Bäck / ALBA Suomi Finland rf. Läsambassadör Henrika Andersson / Sydkustens Landskapsförbund berättar…

Bokfika – För snabb för att fångas i skrift

4.3.2021 direktsändning på Luckans YouTube-kanal 18:00- 19:00 Luckan Helsingfors Online I antologin För snabb för att fångas i skrift presenterar fyra texter om kritiken på 2010-talet. Medverkande i antologin är Helene Korpak, Ylva Perera, Hanna Ylöstalo samt redaktören Lasse Garoff. Under kvällen samtalar Garoff tillsammans Ylöstalo från IFFF (Intresseföreningen för finlandssvenska frilanskritiker) om kritik och hur den utvecklats i takt…

Luckan Live Online: Strand…Rand

Feb 19 2021 – Feb 19 2021 19:00 – 20:00 Luckan Helsingfors YouTubekanal (länk) * Eesti keeles allapoole Firande av Estlands självständighetsdag med estlandssvenska förtecken! Musikgruppen Strand…Rand bjuder in till en klingande utflykt till de öar och kustlandsskap i Estland som hade en svensktalande befolkning fram till andra världskrigets slut då ödet manade den större…