Fritt att se från 5 maj 2021 på:
Luckan Helsingfors YouTube-kanal (länk)

Syfilisens historia är fylld av myter, romantiseringar och skönskrivningar. I Smittans rike tar Agneta Rahikainen avstamp i sin egen familjehistoria för att sedan dyka ned i kulturhistoriska, medicinska, etiska, könspolitiska och konstnärliga sätt att bearbeta sjukdomen, från 1500-talet ända fram till modern tid. Möt författaren och litteraturvetaren Agneta Rahikainen i ett samtal om syfilis, skam och sanning. Samtalet leds av Luckans Eva Persson. Samtalet finns den 5.5.2021 kl. 18 på Föreningen Luckans Youtube-kanal (länk).