Alla satsningar på psykisk hälsa är den bästa investeringen!

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Information, Rådtorg, Stora Komet, UngInfo

Och vi måste börja nu!, avslutar riksdagsledamot  Mikaela Nylander,  arrangör av det intressanta miniseminariet på Lilla Parlamentet  22.1 under rubriken psykisk ohälsa.

Tack till Kristian Wahlbeck, föreningen för mental hälsa och Helena Godenhjelm, Luckan Unginfo, för de viktiga inläggen om vilka åtgärder man behöver göra för att bekämpa psykisk ohälsa bland barn, unga och föräldrar i vårt land.  Trots att vi kan vara stolta över att kunna företräda som det lyckliga landet är vårt skolvitsord i hantering av psykisk ohälsa inte alls gott. Förebyggande åtgärder i ett så tidigt skede som möjligt är centralt, understryker Wahlbeck. Hälften av fallen av psykisk ohälsa minskas om åtgärderna läggs in innan 15- års ålder.  Att möjligheterna idag för samtalsstöd och psykoterapi är så begränsat är väldigt oroväckande säger Wahlbeck.  Konsekvensbedömningar för den psykiska hälsan borde införas som indikator inom många olika samhällssektorer idag. Våra barn och unga behöver tillgång på trygga vuxna och en trygg fritid i sin vardag – åtminstone en hobby borde varje ung person kunna få utöva.

Satsa och stöd föräldrarna, betonar Godenhjelm. Varför inte föra in stödsamtal för föräldrar (familjerådgivning) till tonårsbarn i samband med barnrådgivningen, som en ny best practice i vårt samhälle. Vi skall vara närvarande och tillgängliga där de unga rör sig. De unga idag spenderar 1/3 av sin tid idag på nätet. Det är därför viktigt att också lägga in psykologiskt stöd med hjälp av lågtröskel webbtjänster.   Det är bra att det pratas (mycket och aktivt) om psykisk ohälsa, det är inget man skall behöva skämmas för eller behöva dölja, säger Godenhjelm.

/ Jessica Lerche

av Karl Norrbom

Karl Norrbom