Informationstillfälle (svenskspråkigt)

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Information, Kultur

Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027

Informationstillfälle om det nya EU-programmet, dess tyngdpunkter och stödprogram

Tidpunkt: 3.2 kl 9.00–11.30, Webinarium

Arrangörer: Arbets- och näringsministeriet, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland och föreningen Luckan r.f.

Målgrupp: Svenskspråkiga organisationer, aktörer inom olika sektorer; föreningar, förbund, utbildningsanordnare mm.

Anmälan:  https://link.webropolsurveys.com/EP/953014B627A11E78

Program

  • Öppning: Varför detta tillfälle
  • Ett förnybart och kompetent Finland 2021−2027
  • programpresentation; nyheter, tyngdpunkter och förändringar
  • Info om stödprogram, ESF, ERUF  och Central Baltic/Interreg: Mål, målgrupper, geografi, åtgärdshelheter och finansieringsandelar
  • Vad har vi lärt oss och vilka är resultaten av EU- stödda projekt? (casepresentation)
  • Info om stödmöjligheter om övriga bidragsandelar (privata och offentliga) för genomförande av EU projekt
  • Sammanfattning och avslutning

av Karl Norrbom

Karl Norrbom