19.3 kl. 13 Berättelser och ord – en öppning för nya möjligheter

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Information, Kultur, Rådtorg
Om ordkonst och interaktiva naturkraftsagor för alla och med unga.
Lördag 19.3 kl. 13.00 – 14.30
Publiken får uppleva en ordkonstlektion tillsammans med eleverna som tar avstamp i Lewis Carrolls Alice i Underlandet och Homeros Odysséen. Vi lyfter fram tankarna bakom de interaktiva Naturkraftsagorna med avsikt att erbjuda gemensamma
naturupplevelser, inspirera till medskapande fri lek liksom reflektion om natur och hållbarhet. Alla åldrar välkomnas.
Medverkande och program:
– Elever ur ordkonstgruppen ”Textspexarna” och Lotta Sanhaie, lärare vid Sydkustens ordkonstskola.
– Annika Wiklund-Engblom, projektledare på Folkhälsan, lektor i pedagogik vid Umeå universitet och styrelsemedlem i ALBA och GLÖD Österbottens berättarcentrum, talar om
utveckling av interaktiva sagor för naturupplevelser
– Ca Cedercreutz-Bäck / ALBASuomiFinland rf, ordf.
– Larrie Griffis / Luckan Helsingfors
Arrangör ALBASuomiFinland – förening för helande berättande rf och Luckan Helsingfors.
Bild: Richard Lee
Design: Victor Bäck

av Karl Norrbom

Karl Norrbom