Utställning: Clas Gabrán

Publicerat den Kategoriserat som Kultur, Tidigare utstallningar, Utställningar

 

 

Gabrán ställer ut sin konst på Torget under hela april månad.

Clas Gabrán, f. 1941 i Berlin, student 1961 från Ekenäs samlyceum och maskin-ingenjör
1967 från Tekniska läroverket i Helsingfors.

Clas Gabrán hade tänkt sig en bana inom konsten och sökte efter studentexamen till
Konstindustriella läroverket i Helsingfors, men blev inte antagen. Han slog i stället in på
den tekniska banan och måleriet fick bli en fritidssysselsättning.
Sedan 1970-talet har Clas Gabrán deltagit i Arbis målarkurser i Helsingfors under ledning
av Arbis konstlärare.

Ämnesinriktad handledning har Clas fått av konstnärerna Daniel Enckell i porträtt-måleri
2009 i Karis och i landskapsmåleri av Hannu Kauppi 2011 i Toscana.
I sitt oljemåleri lade Clas tidigt penslarna åt sidan och övergick till palettknivs-tekniken för
att ge sina motiv mera liv och åstadkomma ett visuellt djup. Motiven har Clas hämtat från
sin närmiljö, från Ekenäs, skärgården och sina utlandsresor.
Clas Gabrán är medlem i Ekenäs konstförening r.f. sedan 1979 och har deltagit i
föreningens årliga utställningar i Ekenäs och på andra orter.

På Galleri Arbis i Helsingfors har Clas deltagit i utställningar av elevarbeten. Sin första
separata utställning hade Clas 2013 på Galleri Arbis omfattande tavlor han målat under 40
år. På Luckan i Helsingfors ställer Clas ut ett urval av sina tavlor för en större publik.

av Admin

Sebastian Weckman IT-chef, Luckan i Helsingfors +358 400 604868 Ansvarig för Luckan centret Ansvarig för utrymmesfrågor Ansvarig för webb & grafik Underhåll och interiör