Seniornätverket

Seniornätverket

Seniornätverket strävar efter att skapa gemenskap och minska ensamhet bland svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Nätverket består idag av ett flertal olika organisationer från kommunala och tredje sektorn. Tillsammans samordnar organisationerna aktiviteter och evenemang runt om i huvudstaden.

Följ oss på / seuraa meitä / follow us:

Medverkande organisationer

Arbis, Folkhälsan, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, DOT rf, HelsingforsMission, Luckan, Norr om Stan rf, Svenska Pensionärsförbundet rf, Regnbågsankan rf, Helsingforsregionens hörselförening rf, Helsingfors Svenska Marthaförening rf, Kyrkan i Helsingfors och flera av Helsingfors stads kulturhus, museer, stadsbibliotek, servicecentraler & Seniorinfo.

Kontakta nätverket

Har du frågor om något evenemang eller tillgängligheten?
Vill du samarbeta med nätverket?Ta gärna kontakt ifall du har några frågor om verksamheten eller om du vill samarbeta för att stärka seniorverksamheten i Helsingfors.
Kontaktuppgifter: [email protected]

Skip to content