Seniornätverket

Seniornätverket i Helsingfors

Seniornätverket strävar efter att skapa gemenskap och minska ensamhet bland svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Nätverket består idag av ett flertal olika organisationer från kommunala och tredje sektorn. Tillsammans samordnar organisationerna aktiviteter och evenemang runt om i huvudstaden.

Medverkande organisationer:
Arbis, Folkhälsan, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, DOT rf, HelsingforsMission, Luckan, Norr om Stan rf, Svenska Pensionärsförbundet rf, Regnbågsankan rf, Helsingforsregionens hörselförening rf, Helsingfors Svenska Marthaförening rf, Kyrkan i Helsingfors och flera av Helsingfors stads kulturhus, museer, stadsbibliotek, servicecentraler & Seniorinfo.

Kontakta nätverket?

Har du frågor om något evenemang eller tillgängligheten?
Vill du samarbeta med nätverket?Ta gärna kontakt ifall du har några frågor om verksamheten eller om du vill samarbeta för att stärka seniorverksamheten i Helsingfors.

Kontaktuppgifter: [email protected]

Evenemang hösten 2022

22.9 Minneseftermiddag kl. 14.00 – 16.00

Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21 BInformation om minnet, hjärnhälsa och minnessjukdomar samt
om servicecentralernas aktiviteter, evenemang och annan
verksamhet som stöder vardagen. Programmet genomförs av Merja Moilanen och Lisa Sirén.
Kaffeservering och informationstorg. 

Fri entré, ingen förhandsanmälan behövs.

Arrangör: Seniornätverket i samarbete med Kampens servicecentral.

6.10 Bokfika: Tomma Lådor kl. 14.00 – 16.00
Luckan, Georgsgatan 27
Per-Erik Lönnfors bok om kvinnan han var gift med i närmare femtio år, framtill hennes död 2008, fick sin början när han vågade öppna en fil på datorn som hustrun hade lämnat efter sig.
Dessutom ingår kaffeservering och informationstorg.
Fri entré, ingen förhandsanmälan behövs.Arrangör. Seniornätverket i samarbete med Luckan.

12.11 Seniorfestivalen 10 år kl. 12.00 – 15.00
Arbis, Dagmarsgatan 3
Seniornätverket bjuder in till en festival på Arbis med bland annat intressanta gäster och program. Det blir välmående och skönhet, motion och hälsa samt kulturella och digitala upplevelser.Arrangör: Seniornätverket i samarbete med Arbis

13.12  (The Last) Christmas Jazz Tour kl. 14.00 – 16.00
Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1
Mariah Hortans /Mathias Sandberg Duos avskedsturné. 

Dessutom ingår kaffeservering och informationstorg. 

Fri entré, ingen förhandsanmälan behövs.
Arrangör: Seniornätverket i samarbete med Malms kulturhus.