BloggStora Komet

Smidiga övergångar och Stora Komet seminarium på G18 21.11

By 23 november, 2018 No Comments

Projekten Smidiga övergångar och Stora Komet höll sitt gemensamma slutseminarium den 21.11 i festsalen på G18. Dagen inleddes med god frukost  i glatt sällskap med personer från hela SF intresserade av vägledning.

Michael Mäkelä från Regionförvaltningsverket hälsade alla välkomna och gav sedan ordet vidare till Harriet Bystedt från projektet Smidiga övergångar. Det var intressant att få höra om vilka olika lösningar man prövat på inom systerprojektet Smidiga övergångar. Man delade med sig av lyckade och mindre lyckade pilotförsök som genomförts. En bra påminnelse är att misslyckanden inte enbart ska ses som något negativt utan framförallt möjliggör utveckling, öppnar nya vägar och kan resultera i oväntade lösningar. Mera om projektet Smidiga övergångar finns att läsa på Novias hemsida.

Efter lunchpausen presenterade Stora Komet sitt projekt och material. Dana Björkström-Jung från Novia inledde med att berätta om det material och de fortbildningar som genomförts av Novia. Ett intressant material som lyftes upp var  HUPS! För YH. Med hjälp av HUPS!- materialet har man jobbat med att synliggöra studerandes val, möjligheter och tillsammans funderat på “framtidens arbetsplatser” och vilka kompetenser som kommer att behövas där. Utmaningen har varit att få de unga att våga tänka stort och med ett längre perspektiv.

Jessica Lerche, projektansvarig, fortsatte med att presentera Luckans andel och fokus i projektet Stora Komet. Man kan konstatera att Luckan har producerat mycket material inom projektet. Allt från utredningar och kartläggningar i form av bl.a tjänstekartor till produktion av material såsom manualer, handböcker och rapporter. Några exempel som lyftes upp var bl.a. ARTisThere, konstnärsmentorskapsprogrammet som Luckan hoppas kunna fortsätta med och också det nya pilot-branschmentorprogrammet som utförs i samarbete med Arcada. Mycket av det material Stora Komet skapat finns att ta del av på Stora Komets hemsida och mer är på kommande.

En paneldiskussion med samtliga seminariedeltagare och leddes av Dana Björkström-Jung sammanfattade dagens tema. Paneldiskussionen tangerade bla hur man inom olika instanser kan samarbeta med vägledning och hur man bäst kan fånga upp de mest utsatta individerna.

Avslutningsvis höll inspiratören och egenföretagaren Anna Bertills en inspirerande föreläsning med rubriken ”Sälj de jordgubbar du har” som handlade om verktyg och redskap att se framåt i livet och leda sig själv med framförsikt och ett leende på läpparna.