Blogg

Pressmeddelande Projektet Tillgänglig Kultur

By 18 mars, 2016 No Comments

Pressmeddelande Projektet Tillgänglig Kultur (18.3.2016)

Våra barn behöver konst och kultur som tar mångfalden de representerar på allvar. Och vår konst och kultur måste inkludera alla barn…”

/ Sanna Huldén

År 2015 erhöll Luckan medel från Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman för projektet Tillgänglig Kultur. Det treåriga projektets målsättning är att förbättra tillgången till svenskspråkiga kulturaktiviteter och främja kulturdelaktighet för barn med funktionsnedsättning, särskilt barn med nedsatt hörsel och syn, i huvudstadsregionen och i förlängningen på andra orter i landet.

Projektets främsta målgrupp är svenskspråkiga barn och unga med funktionsnedsättning.

Under projektets första år har utredare Sanna Huldén gjort en utredning kallad Tillgänglig Kultur – Ett underlag för fortsatt arbete för en ökad funktionshindermedvetenhet inom svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen.

Målsättningen med utredningen är ”att erhålla nödvändig kunskap om målgruppen, dess behov, önskemål och förutsättningar vad gäller delaktighet i kulturverksamhet samt om utbudet av kultur för målgruppen och kulturaktörernas förhållningssätt, behov, önskemål och utmaningar vad gäller verksamhetens tillgänglighet för målgruppen.”

I rapporten finns det åtgärdsförslag som Luckan med samarbetsparter kommer att utforma och genomföra. Målet är ett kulturellt programutbud för barn och unga med funktionsnedsättning.

Under det andra året utprovas program utifrån rapporten. För produktion och genomförande nätverkar huvudmannen med flera samarbetsaktörer från såväl kommuner som tredje sektorn.

Under projektets tredje och sista år kommer Luckan utifrån de testade programmen låta ett antal aktivitetsserier fortgå, som en del av föreningens barnkulturprogram. Dessa aktiviteter ordnas främst i Luckans utrymmen i Helsingfors.

Hur kan man få myndigheterna, kommuner, kulturinstitutioner och beslutsfattare att medverka till projektet?
Genom skapande av nätverk och inbjudan till nya samarbeten mellan huvudmannen och organisationer på fältet – vilka arbetar med projektets målgrupper –  kommer nya verksamhetsmodeller och programutbud byggas upp.

Till en början riktar huvudmannen in sig på åtgärdsförslag enligt följande.

  1. Skapa nya och stärka befintliga nätverk. Luckan sammanställer en styrgrupp som arbetar för att göra kulturverksamheten mer lättillgänglig för personer med funktionshinder. Och som med sin expertis kan stärka projektstyrningen.
  1. Informationsplattform i webbformat som presentrar tillgängligt barnprogram och program för föräldrar och pedagoger.
  1.  Prova-på-dagar är evenemang där barn och unga får pröva på hur det är att leva med en funktionsnedsättning.

Har ni frågor gällande projektet, vänligen kontakta Antonia Grahne-Zach, tel. +358 45 1338856, e-post: [email protected]i

Rapporten finns att ladda ner på: luckan.fi/rapport