Luckan rekryterar

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Okategoriserade

Föreningen Luckan r.f. i Helsingfors lediganslår följande befattning:

En ansvarig barnkulturproducent på projektanställning med möjlighet till förlängning

Det finlandssvenska informations- och kulturcentret Luckan driver barnkulturverksamhet på många orter i landet i samarbete med Luckannätverket. Då en av våra medarbetare kommer att åta sig nya arbetsuppgifter söker föreningen en ansvarig barnkulturproducent i form av projektanställning med placeringsort Helsingfors.

Luckans barnkulturverksamhet i Helsingfors innefattar idag ett brett spektrum såsom familjecaféer, utställningar, verkstäder och varierande former av kulturevenemang. Verksamheten arrangeras huvudsakligen i det egna barnkulturrummet – LillaLuckan – på Georgsgatan 27 men även ambulerande såsom på daghem, kommunala kulturhus m.m. Därtill utförs projekt och olika evenemang koordineras, som främjar barns möjligheter att likvärdigt ta del av kultur på svenska i Finland. Detta sker i tätt samarbete med övriga Luckor som driver barnkulturverksamhet.

Till barnkulturproducentens arbetsuppgifter hör:

●  Att ansvara för och koordinera föreningens barnkulturverksamhet.

●  Att planera kulturinnehåll, aktiviteter och distribuera/förverkliga kulturaktiviteter lokalt och regionöverskridande för barn och familjer.

●  Att delta i utförande av verkstäder för barngrupper från daghem och förskola.

●  Att sammanställa ansökningar och redovisningar och delta i medelinsamlingen för verksamheten.

●  Att handha marknadsföring och kommunikation riktat till målgrupperna på sociala medier, webbsidor mm.

●  Att samarbeta med de övriga Luckorna i landet samt övriga samarbetspartner rörande barnkultur.

●  Övriga av arbetsgivaren tilldelade arbetsuppgifter.

Vi söker en person med lämplig examen och som har arbetserfarenhet av barnkultur och gärna tidigare erfarenhet av att arbeta med självständiga uppgifter i en organisation. Arbetet kräver god organisationsförmåga, kreativitet/egen initiativförmåga och förmåga till samarbete.

Arbetet förutsätter fullständiga kunskaper i svenska samt goda kunskaper i finska och engelska. Som barnkulturansvarig ingår du i kulturteamet och rapporterar till teamledaren.

Befattningen är en projektanställning som startar omgående fram till utgången av 2022 med möjlighet till förlängning. Arbetet involverar även arbete kvällstid och på helger. Månadslönen är 3100-3200, beroende på examen och arbetserfarenhet inom området.

Skicka ditt CV och din fritt formulerade ansökan senast fredagen den 8 april 2022 kl. 16 till adressen [email protected].

För frågor och mera information vänligen kontakta organisationschef Christian Sandström christian.sandströ[email protected] telefon 050-551 99 25 eller ekonomi- och personalchef Johan Nordström [email protected] telefon 050-322 01 07 anträffbar onsdagen 6.4. mellan kl. 9-12.

Besök barnkultur.luckan.fi för närmare information om Luckans barnkulturverksamhet.

Förutom barnkultur så arbetar föreningen med kultur och information samt ungdoms- och integrationsfrågor.

av Karl Norrbom

Karl Norrbom