BloggDigitala evenemangInformationKultur

Luckan öppen, auki, open

By 9 juni, 2021 juni 11th, 2021 No Comments

Luckan Helsingfors öppnar sina dörrar för besökare i centret i juni 2021. Vardagar kl. 13-16. Notera att den Digitala Luckan är öppen med all service vardagar kl. 10 – 17 på telefon och e-post. Tel. +358 50 5210080 e-post: [email protected] URL: Helsingfors.luckan.fi

Luckan avaa ovensa vierailijoille rajoitetusti kesäkuussa 2021. Luckanin Yrjönkadun toimipiste on avoinna arkisin klo 13-16. Luckanin digitaaliset etäpalvelut ovat avoinna arkisin klo 10-17, saat meihin yhteyden soittamalla tai lähettämällä sähköpostia. Puh. +358 50 5210080, Sähköpostitse: [email protected] URL: Helsingfors.luckan.fi

The Luckan centre opens its doors to live visitors in June 2021. Weekdays between 1 – 4 pm. Please note that the Digital services are open weekdays from 10 am to 5 pm over phone and e-mail. Tel. +358 50 5210080 e-mail: [email protected] URL: Helsingfors.luckan.fi

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER
TIEDOTE ASIAKKAILLE
INFORMATION FOR OUR CUSTOMERS

PÅ SVENSKA: Rekommendationerna och begränsningarna

Luckan lokaler öppnas från och med den 9 juni 2021 för ett litet antal besökare, så att avstånd och regler kan hållas. I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller för Luckan Helsingfors. Vi följer rekommendationen om att använda munskydd i utrymmena. 

I våra lokaler har vi tagit i beaktande följande:

– Möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit.
Placera sittplatser tillräckligt långt ifrån varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så utspritt som möjligt.
– Effektivera rengöring av lokaler och ytor utöver det normala.

Högst 10 personer kan samtidigt vistas i ett av våra utrymmen och högst 50 personer i hela centret. Personalen observerar läget och styr vid behov besökarna så att det är tillräckligt glest i lokalerna. Vid eventuellt köande ser man till att avstånden hålls (2 m).

SUOMEKSI: Voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Tästä koosteesta näet Luckanin voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä tiloissamme.

Olemme huomioinut seuraavat turvatoimet tiloissamme:

– Mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
– Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
– Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

Luckanin tilat avataan pienelle asiakasmäärälle tavalla, jossa kävijät voivat säilyttää vähintään kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin 9.6.2021 alkaen. Yhdessä tilassa voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan ja koko keskuksessa enintään 50 henkilöä. Toimittajamme seuraavaa tilannetta ja ohjeistaa asiakkaita siten, että riittävä väljyys tiloissa varmistetaan. Mahdollisessa jonotuksessa huolehditaan etäisyyksistä.

IN ENGLISH: Recommendations and limitations

Luckan’s premises will be opened from June 9th 2021 for a limited number of visitors, thus distances and rules can be kept.

In this summary are the regulations and restrictions that apply to Luckan Helsinki. We follow the recommendation to use protective mask.

In our premises, we have taken into account the following:

– Possibility to clean hands either by hand washing or with hand sanitizer.
– Place customer spaces sufficiently far apart and also otherwise ensure that customers can stay as spread out as possible.
– Extending cleaning of the premises and surfaces beyond the normal.

A maximum of 10 people can stay in one of our spaces at the same time and a maximum of 50 people to visit the entire center. The Luckan staff observes the situation and, if necessary, guides the visitors so that the premises are sufficiently sparse. In case of queuing, make sure that the distances are kept.

LUCKAN INTERNET