BloggDigitala evenemangInformationKultur

Luckan öppen, auki, open

By 2 augusti, 2021 augusti 17th, 2021 No Comments

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER
Luckans lokaler öppnas så att avstånd och regler kan hållas. I den här sammanfattningen kan du se bestämmelserna och begränsningarna som gäller för Luckan Helsingfors. Vi följer rekommendationen om att använda munskydd i utrymmena. Se Helsingfors stads hemsida för mer information.

TIEDOTE ASIAKKAILLE
Luckanin tilat ovat avoimia. Seuraamme voimassa olevia suosituksia ja rajoituksia koronavirustilanteeseen liittyen. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä tiloissamme. Lisä infoa Helsingin kaupungin sivuilta.


INFORMATION FOR OUR CUSTOMERS
Luckan’s premises will be opened for a limited number of visitors, thus distances and rules can be kept. Please visit Helsinki citys webpage for more information.

 

Luckan Helsingfors är öppen vardagar kl. 10 – 17. Telefon och e-post. Tel. +358 50 5210080, e-post: [email protected] URL: Helsingfors.luckan.fi

Luckan on avoinna ark. klo 10-17. Puh. +358 50 5210080, Sähköpostitse: [email protected] URL: Helsingfors.luckan.fi

Luckan is open weekdays from 10 am to 5 pm.
Tel. +358 50 5210080 e-mail: [email protected] URL: Helsingfors.luckan.fi

 

PÅ SVENSKA: Rekommendationerna och begränsningarna

I våra lokaler har vi tagit i beaktande följande:

– Möjlighet att rengöra händerna antingen genom handtvätt eller med handsprit.
Placera sittplatser tillräckligt långt ifrån varandra och även i övrigt se till att kunder kan vistas så utspritt som möjligt.
– Effektivera rengöring av lokaler och ytor utöver det normala.

Högst 25 personer kan samtidigt vistas i ett av våra utrymmen och högst 100 personer i hela centret. Personalen observerar läget och styr vid behov besökarna så att det är tillräckligt glest i lokalerna. Vid eventuellt köande ser man till att avstånden hålls (2 m).

SUOMEKSI: Voimassa olevat keskeiset suositukset ja rajoitukset

Tästä koosteesta näet Luckanin voimassa olevat suositukset ja rajoitukset koronavirustilanteeseen liittyen. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä tiloissamme.

Olemme huomioinut seuraavat turvatoimet tiloissamme:

– Mahdollisuus käsien puhdistamiseen joko kädet pesemällä tai käsidesillä
– Sijoittaa mahdolliset asiakaspaikat riittävän etäälle toisistaan ja muutoinkin oleskelu on järjestettävä mahdollisimman väljästi
– Tehostaa tilojen ja pintojen puhdistamista normaalitasosta

Luckanin tilat avataan pienelle asiakasmäärälle tavalla, jossa kävijät voivat säilyttää vähintään kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin 9.6.2021 alkaen. Yhdessä tilassa voi olla enintään 25 henkilöä kerrallaan ja koko keskuksessa enintään 100 henkilöä. Toimittajamme seuraavaa tilannetta ja ohjeistaa asiakkaita siten, että riittävä väljyys tiloissa varmistetaan. Mahdollisessa jonotuksessa huolehditaan etäisyyksistä.

IN ENGLISH: Recommendations and limitations

Luckan’s premises will be opened for a limited number of visitors, thus distances and rules can be kept.

In this summary are the regulations and restrictions that apply to Luckan Helsinki. We follow the recommendation to use protective mask.

In our premises, we have taken into account the following:

– Possibility to clean hands either by hand washing or with hand sanitizer.
– Place customer spaces sufficiently far apart and also otherwise ensure that customers can stay as spread out as possible.
– Extending cleaning of the premises and surfaces beyond the normal.

A maximum of 25 people can stay in one of our spaces at the same time and a maximum of 100 people to visit the entire center. The Luckan staff observes the situation and, if necessary, guides the visitors so that the premises are sufficiently sparse. In case of queuing, make sure that the distances are kept.

LUCKAN INTERNET