I KARL HERMANS FOTSPÅR - en dramatiserad tidsvandring

Ett stort tack till Helsingfors stadsmuseum, Finlands Nationalteater, Svenska Teatern och K.H.Renlunds museum

Storfurstendömet Finland. Förändringarnas tid. Urbaniseringen pågår för fullt, det luktar hästskit, olja och bensin. Överallt hörs smatter och slag från fabrikslokaler som växer upp som svampar ur gatubilden. En fattig sjömansson från Karleby drömmer om makt, pengar och Staden.

I början av 1900-talet har Karl Herman Renlund- affärsgeni med hjärta- blivit en av Nordens rikaste företagare och politiker. En mänsklig milstolpe i finländsk  ekonomisk historia. En stor konstsamlare, välgörare och mecenat.
Idag, 110 år efter sin död, fortsätter han bidra till vetenskaplig forskning, utbildning samt fritids- och kulturverksamhet för unga över hela Finland. Det vet inte de flesta. Och det var antagligen just så som Karl Herman ville ha det.
I denna historiska tidsvandring får vi uppleva några intensiva scener ur Karl Hermans märkliga liv, bekanta oss med storfurstendömet Finland och ett Helsingfors i sin präktigaste arkitektoniska epok hittills.
Tidsvandringen arrangerades av DOT r.f och Luckan år 2018 för att uppmärksamma Stiftelsen Brita Maria Renlunds jubileumsår. Målgruppen är högstadieelever i åk 8 (2018) och åk 5 uppåt (2019) som funderar på vilken väg de ska välja härnäst. Kanske Karl Hermans historia kan inspirera i livsvalen – allt är möjligt!

För skolklasser, lärare och andra intresserade har vi skapat ett material för förarbete och ett material för efterarbete till pjäsen. Ni kan ladda ner dem fritt i länkarna. Till höger kan ni höra hyllningssången till Karl Herman som framfördes på hans femtioårskalas den 19 mars år 1900 av den svenska affärsmannen Carl Borenius. Texten av Borenius till höger, är tonsatt, och sjungs här, av Matteus Blad.

SPELDATUM 26-28.8
Målgrupp: grundskolans åk 5 uppåt
Tidpunkt: 26 – 28.8
OBS! begränsat antal grupper ryms med.
Anmälningar och mer information: info(at)dotdot.fi, 045 – 899 1404

Carl Borenius hyllningssång till KH Renlund

I dag ha femti år förgått
Som Renlund uti verldssystemet stått
Ett talande bevis i rundigt mått
På att hvad Gud har skapat är ganska godt
Som ungersven han lefvat tills idag
Och trotsat så naturens lag
En hustru nog han gärna ville ha
Men vet ej riktigt hvems han skall sig ta.
Jag fruktar därför, trots hans hjertas kraf,
Att ej det blifver något giftas af.
En sven han är och blir i all sin dar,
Och som en sven han nog till himlen far.

Hör en nyinspelad version här nedan.

I rollerna 2019:

Guide från DOT: Iiris Autio
Brita Maria Renlund: Minna Valkama
Herman Renlund: som ung, Matteus Blad
Karin Berggren: Johanna Af Schultén
Karl Herman Renlund: äldre, Jan Korander
Karl Fazer: 25 år, Valo Sauri
Carl Borenius: handelsråd, Robin Sundberg
Gäster på festen: Petra Bussman, Nan Nyman, Ulla Gripenberg

Manus & regi: Karolina Sveiby, DOT r.f.

Produktion: Luckan och DOT
Musik: Matteus Blad
Kostym: Sanna Pietilä
Grafik: Alexander Torbica

Stort tack till:

Österbottens Landskapsmuseum- KH Renlund museet
Finlands Nationalteater
Ravintola Kappeli
Helsingfors Stad / Empiresalen
Baldersalen
Sofia Future Farm