BloggExtra AktuelltStora Komet

Internationella nätverk och skönlitteraturkoncept

By 2 augusti, 2018 No Comments

IGEL-konferensen i Stavanger (Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media), 25.-28.7.2018, fick jag presentera det utvecklingsarbete med skönlitteratur jag jobbar med inom Luckans del i ESF-projektet Stora Komet. Inför en stor publik med forskare och sakkunniga från 22 länder berättade jag om litteraturkurserna som projektet ordnat för både vårdstuderande och företagsekonomistuderande på Arcada. Konferensen erbjöd även möjligheter till social samvaro med gemensam middag, kvällsprogram och utfärd på Lysefjorden.
Kursen jag presenterade, Skönlitteratur – en väg till ökad människokunskap (5sp), har utvecklats med tanken att läsning av och diskussioner kring skönlitteratur kan användas som redskap för att utveckla social kompetens, självreflektion, empati och förmåga att se saker ur olika perspektiv. Även medvetenhet om hur fördomar och förutfattade meningar kan färga vår uppfattning om olika sociala situationer har lyfts fram. Avsikten har också varit att lyfta fram olika kulturella perspektiv samt granska normer och samhällets och vårdens utveckling i ett historiskt perspektiv. Dessutom har etiska reflektioner ingått som en viktig del i kurskonceptet.

I kursdagböckerna framkommer den nytta de studerande ser i att med utgångspunkt i skönlitterära texter få diskutera situationer de kommer att ställas inför under praktikperioder och i arbetslivet. Detta ger dem en chans att ”öva sig” i tanken, vilket kan göra dem mer förberedda då de ställs inför verkliga situationer. Kursen på institutionen för hälsa och välfärd på Arcada har bestått av en blandad mångprofessionell grupp, med deltagare från olika områden inom vårdbranschen. Detta har gett konceptet en tilläggsdimension och lyft fram olika professioners varierande perspektiv på de sociala situationerna och upplevelsetillstånden som diskuterats. En blivande fysioterapeut kan t.ex. bidra med perspektiv som en blivande sjukskötare inte tänkt på, och vice versa. En liknande mångprofessionell skönlitteraturkurs ordnas i höst på medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. Vård- och socialbranschens studerande på Arcada ges möjlighet att anmäla sig till kursen och föra diskussioner tillsammans med blivande läkare och tandläkare. I framtiden kunde det även finnas möjligheter att utveckla konceptet till en fortbildningskurs för professionella inom t.ex. undervisnings-, social-, och hälsovårdsbranscherna.

Dag Husebø, prorektor vid Stavangers universitet, blev intresserad av konceptet och vill införa liknande kurser i skönlitteratur på universitet i Stavanger. Andra nya kontakter som intresserade sig för kurskonceptet var bl.a. professor Lydia Kokkola från Luleå universitet, professor Dulce Melão från Escola Superior de Educação de Viseu i Portugal och professor Liane Gabora från University of British Columbia. Liane Gabora forskar i kreativitet och var intresserad av inte bara Stora Komets utvecklingsarbete med litteratur, men även konstnärsmentorskapsprogrammet ARTisThere. Även Kristiane Hauer från Köpenhamns universitet, som forskar i ungdomars djupläsning, föreslog framtida samarbete kring de effekter som kan uppnås genom läsning och diskussioner kring skönlitteratur. Sedan tidigare har projektet även etablerat kontakter till Högskolan i Halmstad, Utrecht University och Lincoln University.

 

/ Sissel Korpisola
Projektansvarig
Luckan, Stora Komet