Ilpo Fieldhill – Genom Andra Världar (2.8-31.8)

Publicerat den Kategoriserat som Kultur, Tidigare utstallningar, Utställningar

Ilpo Fieldhill – Genom andra världar
Vardagar 2 – 31 augusti, kl. 11.00 – 17.00
Vernissage 4 augusti kl. 18.00 – 20.00

’Genom Andra Världar’, är Fieldhills tankeprocess för att förstå utrymmet mellan sina egna tankar. Vad händer i rummet där tänkandet stannar och nästa tanke formas?

Fieldhill upplever att verkligheten är som klarast i tomrummet av ingenting. Med detta i åtanke målar Fieldhill upp sin egen verklighet som påverkas av det undermedvetna. Genom att vara medveten om sina egna tankar och istället försöka låta utrymmet mellan dem ta kontroll, finner Fieldhill sig själv skapa nya verklighetsvärldar. När han navigerar genom dessa världar söker han sig till utrymmet mellan tankar och därmed till en verklighet som inte är påverkad av en tankeberättelse.

Ilpo Fieldhill (f. 1989) är en bildkonstnär verksam i Helsingfors och Österbotten. Hans konst tar influenser från olika subkulturer, tatueringars antropologi, livets sammanställning och allt som bekämpar det så kallade ”normala”. Fieldhill arbetar främst med teckningar och målningar, men även med installationer och serigrafi.

****

Ilpo Fieldhill – Through Other Worlds
Weekdays 2 – 31 August, 11 AM – 5 PM
Vernissage 4 August, 6 PM – 8 PM

’Through Other Worlds’, is Fieldhill’s thought process to understand the space between his own thoughts. What is happening in the space where thinking stops and the next thought is forming up?

Fieldhill experiences that reality is clearest in the void of nothingness. With this in mind, Fieldhill paints his own reality that is influenced by the subconscious. By being aware of the thoughts and trying to let the space between them take control, Fieldhill finds himself creating new worlds of reality. As he navigates through these worlds, he seeks the space between thoughts and a reality that is not ”polluted” by a narrative of thought reveals.

Ilpo Fieldhill (b. 1989) is a visual artist working in Helsinki and Ostro-Bothnia. His art takes influences from different subcultures, the anthropology of tattoos, the juxtaposition of life, and everything that fights the so-called ”normal”. Fieldhill works mainly with drawings and paintings, but also in installations and serigraphy.