Ungdomsakademin

Ungdomsinformation, handledning och normkritisk fortbildning på svenska

Med fokus på bemötande, delaktighet och jämlikhet vill vi stöda ungas utveckling till aktiva medborgare med respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi jobbar för ett samhälle där ungas erfarenheter och åsikter värderas och tillvaratas. Ungdomsakademin erbjuder unga och professionella kunskap genom normkritisk och inkluderande pedagogik.

Som en av de nationella service- och utvecklingscentralerna inom ungdomsområdet tjänar Ungdomsakademin målgruppen svenskspråkiga unga mellan 13 och 29 år, samt professionella inom ungdomssektorn. Uppdraget innebär att upprätthålla ett likvärdigt och kvalitativt utbud av information, handledning och fortbildning i hela Svenskfinland. Verksamheten förverkligas förutom genom personlig handledning för unga, genom föreläsningar och workshops såväl på servicepunkterna som genom skolbesök, samt genom arrangerande av seminarier och kompetenshöjande utbildningar för professionella som arbetar med unga.

Ungdomsakademins verksamhet finns lokalt, regionalt och på webben. Servicepunkter finns i Helsingfors, Borgå, Kyrkslätt, Raseborg och Åbo. För information angående Ungdomsakademins riksomfattande verksamhet kontakta rikskoordinater Oscar Ohlis, telefon 050-3458973 eller riks(a)ungdomsakademin.fi.

Historia: Ungdomsakademin är från och med år 2017 UngInfos och De Ungas Akademis nya namn. Detta som ett resultat från att De Ungas Akademi överfördes till Föreningen Luckan r.f. Genom integreringen skapar ungdomstjänsterna en starkare enhet för ungdomsarbete på svenska i Finland.

 

STORA Komet

STORA Komet

30 augusti, 2017

Sommarkompassen.fi

För dig som söker sommarläger. Verksamhet för barn och unga.

Våga Fråga!

Sluta grubbla, våga fråga!

Ärligt talat chatten

Ärligt talat är en nationell chatt för unga.

Luckan UngInfo

Luckan UngInfo erbjuder information, handledning och normkritisk fortbildning på svenska.

UngInfo Appen

UngInfo hjälper unga att snabbt o enkelt hitta svenskspråkiga tjänster.