TJÄNSTER

Luckan betjänar kunderna med information på bred bas från olika samhällsområden, om allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Information till allmänheten sker genom kundservice i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera information i databaser för presentation på webben.
Vi erbjuder:

  • broschyrer med aktuell information inom huvudstadsregionen (fritid, utbildning, seniorverksamhet, samhällsinformation etc.)
  • handledning & vägledning
  • evenemang
  • kultur- och samhällsinformation

Utskick av regelbundna infobrev och pressmeddelanden om samhällsinformation samt om Luckans eget utbud av verksamhet och aktiviteter kan beställas här: Luckan i Helsingfors nyhetsbrev

STORA Komet

STORA Komet

30 augusti, 2017

fritid.fi

Fritid på svenska i huvudstadsregionen

Våga Fråga!

Sluta grubbla, våga fråga!

Ärligt talat chatten

Ärligt talat är en nationell chatt för unga.

Kulturjobb i Finland

Välkommen till mötesplatsen för kulturjobb i Finland.

Kulturforum.fi

På Kulturforum.fi hittar du info om evenemang och kulturaktörer.

Fyrk.fi

Stipendier & understöd

Integration

Vägledningstjänster för invandrare.