Internet, WiFi & print

Luckan erbjuder gratis, snabb Internetåtkomst. Du kan använda våra kunddatorer eller surfa på din egna dator eller mobil via vårt trådlösa nät (WLAN/Wi-Fi). Du kan surfa lugnt!

Följ oss på:

På svenska

Luckan erbjuder gratis, snabb Internetåtkomst. Du kan använda våra kunddatorer eller surfa på din egna dator eller mobil via vårt trådlösa nät (WLAN/Wi-Fi). Du kan surfa lugnt! Trafiken på vårt trådlösa nät är krypterat med WPA-teknik för att värna om er säkerhet och integritet.

Genom kunddatorernas självbetjäningsprinter går det att printa upp till fem sidor per dag avgiftsfritt (fler sidor 0,40 EUR styck). Vår personal betjänar med skanner (0,50 eur) och fax (1,0 EUR inrikes / 2,0 EUR utrikes).

Namn för Wi-Fi (SSID): Luckan Guest WLAN
Lösenord/krypteringsnyckel (WPA-PSK): luckan2010

Tips: Ställ in vårt snabba nätverk på din smarttelefon eller pekdator och synka dina spellistor, podcasts, foton eller annat du behöver! WLAN/Wi-Fi belastar batteriet betydligt mindre än mobildata (3G osv). WLAN kan på många apparater automatiskt aktiveras då du befinner dig nära förinställda nätverk.

In English

Luckan provides free high-speed Internet access through our customer workstations and wireless network (WLAN/Wi-Fi) at Simonkatu 8, Helsinki.  You can use our network with peace of mind! All traffic on our wireless network is encrypted with WPA technology to protect the privacy and security of our customers.

You are allowed to print five pages per day for free through our self-service printer free of charge (further printing costs 0,40 EUR/page). Our staff provides assistance with scanning (0,50 EUR) and faxing (1,0 EUR domestic / 2,0 EUR international).

The name of our Wi-Fi (SSID): Luckan Guest WLAN
Password/encryption key (WPA-PSK): luckan2010

Tip: Connect your smartphone or tablet computer to our fast wireless network to sync your playlists, podcasts, photos or whatever else you’re using. WLAN/Wi-Fi drains your battery significantly less than mobile data connections (3G etc.). Many devices can automatically connect to familiar wireless networks whenever you are around them.