LUCKANS FÖRELÄSNINGAR & WORKSHOPPAR

Luckan erbjuder ett brett utbud föreläsningar och workshop-par i samarbete med andra organisationer och sakkunniga. Från fortbildningar för att stödja professionella i sitt arbete till infotillfällen öppna för allmänheten. Du kan också beställa utbildningar för pedagoger och unga till din skola, mer in-formation om det på helsingfors.luckan.fi.

ENG Luckan offers a wide range of lectures, panel discus- sions and workshops in cooperation with other organ- isations and experts. From trainings for professionals to info sessions open for everyone.

FIN Luckan tarjoaa laajan valikoiman luentoja ja työpajoja yhteistyössä muiden organisaatioiden ja asiantun- tijoiden kanssa, aina ammattilaisille suunnatuista jatkokoulutuksista yleisölle avoimiin infotilaisuuksiin.

Sep 10
Showing who you are: A cohesive story in your CV, cover letter and LinkedIn
10.9 & 17.9, 16:00–18:00 LillaLuckan

ENG A CV by itself only gives so much space to tell your story to an employer. In this two-part workshop we craft a cohesive story using the three major mediums for this: your CV, cover letter and LinkedIn profile. Through the connected story you can showcase who you are effectively, both in a professional and personal manner. Registrate to [email protected]


Sep 12
Vi måste prata pengar!
17:00–19:00 Verandan

Har du tänkt på vad du lägger dina pengar på? Vad din vardag kostar? Eller varför människor i din omgivning uppmanar dig till att spara? Bland annat dessa frågor kommer vi att fundera på tillsammans med Marthaförbundet. Tillfället riktar sig främst till unga och unga vuxna.


Sep 18
Frukostinfo om mentor.se
9:30–11:00

Mentor.se är en ideell organisation i Sverige som arbetar med unga i åldern 13–17 år, och som når tusentals ungdomar per år genom sina mentorprogram. De erbjuder bland annat individuella mentorprogram, proffs- och jobbmentorer samt mentor trainee. Verksamhetschef Niklas Gulin berättar om organisationens mångsidiga mentorprogram och stödfor-mer. Kom och hör och bli inspirerad. Vi bjuder på lätt frukost.


Sep 19
Hur ser framtidens arbetsmarknad ut?
15:00–17:00

Globalisering, digitalisering och artificiell intelligens är massiva trender som påverkar världen och förändrar arbets-livet. Vad betyder dessa förändringar för arbetare? Vem vill företag anställa i framtiden, vilka kompetenser och förmågor blir viktiga? Föreläsare är Jonathan Rasmus, psykolog och konsult på Cubiks, som jobbar med organisationspsykologi och hjälper företag med rekrytering.


Sep 26
Bidrag och stipendier
16:00–18:00

Vill du ha information om vilka stipendier man kan söka och hur man skriver en bra ansökan? Bekanta dig med databasen Fyrk.fi och hör om möjligheter till projektstöd från bland andra SFV och Svenska kulturfonden. Tillfället riktar sig främst till unga och unga vuxna.


Sep 26
Café Freden:
Högerextremismens framfart i Norden
18:00–20:00 Verandan

Café Freden gästas i september av Marko Hietikko, som de senaste fem åren har specialbevakat extremhögern för Svenska Yle. Café Freden är ett återkommande evenemang som arrangeras av Fredsvännerna. Nästa tillfälle ordnas den 22.11.


Okt 8
Tecken som stöd
8.10, 15.10, 22.10 & 29.10, 14:00–16:00 LillaLuckan

Tecken som stöd är en fortbildning i fyra delar som fram- förallt riktas till professionella som arbetar med barn. Då ett barn har svårt att eller inte kan uttrycka sig med ord kan kommunikationen bli utmanande och frustrerande. Utbildningen lär dig att använda tal och tecken samtidigt, med syfte att förtydliga vad som sägs. Mer info och anmälan på barnkultur.luckan.fi.


Okt 10
How to network your way into a job
16:00–18:00 Verandan

ENG This workshop prepares you for networking and pro- vides practical steps towards better networking skills in a time when simply sending CV’s is no longer sufficient. After the session, your networking skills will be more effective and time-saving. Registrate to [email protected]


Okt 22
EU-projekt for dummies
15:00–18:00 Verandan

Vill du veta mer om hur man ansöker om EU-finansiering för ett projekt? Fortbildningen ger dig grunderna i hur man skriver en projektansökan och en inblick i hur processen ser ut. Projektet Osuma öppnar upp hur resultatet av ett projekt kan se ut och hur man kan öka EU-finansiering inom det svenskspråkiga ungdomsarbetet.


Okt 31
Den virtuella dimensionen i barns och ungdomars liv
15:00–18:00

I arbetet med barn och unga blir det allt vanligare att använ- da sig av digitala verktyg för att undervisa, kommunicera och dokumentera. Föreläsare Camilla Granholm ger en inblick i forskning kring hur barn och unga använder och upplever modern informations- och kommunikationsteknologi samt diskuterar föräldrars, lärares och andra vuxnas roll i det hela. Därpå följer en workshop med Sällskapet för mediefostran om mediepåverkan och hur vi kan utveckla vårt källkritiska tänkande.


Nov 12
SIMHE-Metropolia & Luckan:
How to get a job in Finland
13:00–15:00 Metropolia, Bulevarden 31, Helsingfors

ENG What does it take to get into the Finnish job market? What can I do while I’m job hunting to improve my chances? What should I think about when writing a cover letter and making a CV? These questions and many more will be answered in Luckan’s and SIMHE:s joint event. The audience can also ask questions and share their own experience for further discussion.


Nov 22
Café Freden
18:00–20:00 Verandan

Café Freden ordnas återkommande på Luckan av Fredsvän- nerna. Mer info om novembers tillfälle kommer under hösten.