Dörren Cultura – Music Mingling

Publicerat den Kategoriserat som Blogg, Information, Kultur, Musik

Professionellt och socialt nätverkande för internationella och lokala klassiska musiker. Vid mötena spelas valda stycken tillsammans a prima vista.

Datum för evenemangen:

  • 14.3 (anmäl dig senast 9.3 *)
  • 28.3 (anmäl dig senast 23.3 *)

Anmäl dig här

Plats: Luckan, Georgsgatan 27, Helsingfors (Evenemangen går på engelska)

* Missade du anmälningsdatumet? Skicka oss ett e-postmeddelande till: [email protected]

Syftet med Music Mingling är att ge en interaktiv mötesplattform i huvudstadsregionen för klassiska musiker med internationell och lokal bakgrund och att hjälpa dem att bredda sina professionella nätverk. Interaktionen utgörs av tillfällen att spela kammarmusik för olika instrumentgrupper a prima vista, vilket ger möjlighet till såväl professionell som social växelverkan.

Vi strävar efter att ha en blandning av musiker (stråk- och blåsinstrumentalister samt pianister) från olika arbets- och studiemiljöer inklusive orkestermedlemmar, frilansare, instrumentlärare och studenter på universitetsnivå.

Music Mingling hålls på Luckan under utvalda måndagskvällar (för närvarande 28.2, 14.3, 28.3) från 18:30 till (ungefär) 21:00. Mötena passar för ett 20-tal deltagare åt gången, för att ge alla deltagare möjlighet att delta aktivt genom att spela minst ett kammarmusikstycke. Mötena arrangeras i samarbete med Tal Riva Theodorou.

Är du osäker om du vill spela a prima vista? Kom med och ta reda på, utan krav på aktivt deltagande (nämn det när du anmäler dig).

Vi återkommer med en bekräftelse och ytterligare information fyra dagar före mötesdatumet. Antalet platser är begränsat.  

Läs mer om Dörren Cultura.

 

av Karl Norrbom

Karl Norrbom