All Posts By

Karl Norrbom

Luckans utvecklingsarbete med skönlitteratur som karriärhanteringsmetod

By | Blogg, Stora Komet, UngInfo

Inom ramen för Luckans delprojekt Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland har det utvecklats ett kurskoncept för högskolestuderande, där läsning av och diskussioner kring skönlitteratur används som redskap för att utveckla karriärhanteringsfärdigheter som t.ex. social kompetens, god kommunikationsförmåga och självreflektion. Syftet är…

Read More

Luckorna möts för framtiden

By | Blogg

Den finlandssvenska… Luckorna i Finland möttes för vårmöte i Helsingfors idag, den 15 februari 2018. Nätverket Luckan samarbetar inom informations- och kultur på svenska i landet. Minst två gånger om året träffas personal och emellanåt förtroendevalda för att planera gemensamma…

Read More