All Posts By

Norrbom

Samtal och samverkan i vägledningsnätverk

By | Blogg, Extra Aktuellt, Information, Integration, Stora Komet, Ungdomsakademin

Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland, har utvecklat vägledningsmetoder för inkludering av invandrare som integreras på svenska i Finland. Den 16.3. deltog projektets personal i  frukostseminariet ”Maahanmuuttajat , kotoutuminen ja hyvinvointiyhteiskunnan palvelupalapeli”,  inbjudna av Flyktinghjälpen och projektet Kurvi,…

Read More

Luckans utvecklingsarbete med skönlitteratur som karriärhanteringsmetod

By | Blogg, Extra Aktuellt, Stora Komet, Ungdomsakademin

Inom ramen för Luckans delprojekt Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland har det utvecklats ett kurskoncept för högskolestuderande, där läsning av och diskussioner kring skönlitteratur används som redskap för att utveckla karriärhanteringsfärdigheter som t.ex. social kompetens, god kommunikationsförmåga och självreflektion. Syftet är…

Read More

Luckorna möts för framtiden

By | Blogg, Extra Aktuellt

Den finlandssvenska… Luckorna i Finland möttes för vårmöte i Helsingfors idag, den 15 februari 2018. Nätverket Luckan samarbetar inom informations- och kultur på svenska i landet. Minst två gånger om året träffas personal och emellanåt förtroendevalda för att planera gemensamma…

Read More