Mentorskapsprogrammet, ARTisThere, Luckan

Behöver stöd i din utveckling som konstnär?

 

För unga vuxna som har konstnärliga ambitioner och vill söka till konstnärsutbildning. Nu har du din chans att få arbeta med en mer erfaren konstnär som mentor under 5 månaders tid våren 2018 och få stöd och feedback under den skapande processen. Programmet är till för den som håller på med bildkonst, design, videokonst etc. Mentorskapsprogrammet pågår under fem månader och under den tiden träffas alla mentorer och adepter för fem gruppträffar och fem träffar med enbart mentor och adept. Under programmets gång skapas en digital portal för er konst och avsluningsvis hålls en utställning på Luckan i Helsingfors där både de yngre och de äldre konstnärernas verk ställs ut.

Undre åldersgräns för deltagande i mentorprogrammet är 18 år.

Vill du bli mentor?

 

För konstnärer som vill stödja en ung person med konstnärliga ambitioner samt träffa andra konstnärer och medverka i en utställning på Luckan i Helsingfors. Syftet är att stöda unga vuxna med konstnärliga ambitioner som inte kommit in på konstnärlig utbildning. Du fungerar som bollplank, stöd och uppmuntran och delar med dig av ditt perspektiv på konstnärsyrket- och fältet. Programmet är till för den som håller på med bildkonst, design, videokonst etc. Mentorskapsprogrammet pågår under fem månader våren 2018 och under den tiden träffas alla mentorer och adepter för fem gruppträffar och fem träffar mellan mentor och adept. Under programmets gång skapas en digital portal för er konst och avsluningsvis hålls en utställning på Luckan i Helsingfors där både de yngre och de äldre konstnärernas verk ställs ut. Undre åldersgräns för deltagande i mentorprogrammet är 18 år.

Kontaktperson: Sissel Korpisola, projektansvarig för Luckans delprojekt i Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland ([email protected], tel. 040 1659601)

Sista anmälningsdag är 30.11.2017

PRESENTATION AV MENTORERNA / PRESENTATION OF THE MENTORS

Enoch Bergsten

29 januari, 2018

1

Wilhelmiina Kosonen

29 januari, 2018

1

Linda Granfors

29 januari, 2018

1

Iina Heiskanen

29 januari, 2018

2

Matilda Enegren

23 januari, 2018

2