Utställning: Bakom masken – Ewert Linder

Visas till 31.10.2022 Fotografierna är en biprodukt av ett hälsoprojekt i några afrikanska byar. Masken osynliggör den maskerade. Det maskerade ansiktet är anonymt. Individen uppgår i det maskerade kollektivet på samma sätt som individen försvinner bakom det svårgripbara faktum, att 250 miljoner människor är infekterade av blodmaskar av släktet Schistosoma. Vi som lever i områden…

6.10 kl. 14: Bokfika – Öppna lådor

Möt författaren Per-Erik Lönnfors och hör hans gripande berättelse. Efter att Per-Eriks fru avlidit tar han slutligen mod till sig och öppnar en fil på datorn som hustrun lämnat efter sig. Texterna hon skrivit består av episoder ur hennes liv och genom dessa berättelser får Per-Erik uppleva sin hustru Pearl på nytt, och lära känna…

Utställning: Separate – Bayonle Adelakun

Visas 6.10 – 31.10.2022 In English blow Min konst har alltid varit djupt personlig, oskiljaktig från min erfarenhet. Bilderna är ofta vaga och lämnar frågor. Lite som en personlig själv-upptäckt.Figurerna existerar i ett eget vakuum, en värld som inte är relaterad till vår. En värld där sammanhang plockats bort. Som känslor utan erfarenhet. Jag gillar…

Luckan fyller 30 år

Luckan främjar svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i och från Finland. Verksamheten startade 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund. Syftet var att skapa en finlandssvensk informationsservice- och träffpunkt för svensk- och tvåspråkiga invånare. Sedan dess har mycket hänt. I länken nedan finns vår trettioåriga historia och verksamhet från Svenskfinland. Jubileumsskriften (LÄNK).

VIDEO – Trollet i mitt bröst

Evenemang av Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs och Luckan Helsingfors Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs i samarbete med Schildts & Söderströms och Luckan bjuder in till en informativ kväll där det viktiga temat bröstcancer diskuteras. Se programmet nedan. Program: Kl. 17.45 Dörrarna öppnas och publiken bjuds på traktering i form av smoothies och smörgåsar. Kl. 18.00Svenska Kvinnoförbundet…

Utställning – The Full Circle – Reena Jha

In English and Finnish below: Av Reena Jha1 – 30 september 2022Vardagar kl. 11.00 – 17.00 Konstformen Mandala är ett uttrycksätt koncentriska cirklar och symmetriska linjer skapar invecklade mönster. Mandala ”The Mystic Circles” är känt för att gynna båda skaparen och betraktaren genom att stimulera tankenprocessen, öka kreativiteten och skapa personlig balans och stillhet. Jag…

28.9 kl. 19 – Öppen Scen på Luckan

Fritt fram för alla vissångare och singer-songwriters. På Luckan, Georgsg. 27, Helsingfors. Vill du testa dina visor? Sjunga för lite publik? Höra hur andra låter – kända och okända? Låt budet gå – scenen står redo för den som vill. Om du vill uppträda lönar det sig att komma lite tidigare. Anmälan och information via…

Bokfika – Två kärnvapenkonferenser, (Fredsvännerna).

TORSDAG 22.9 KL. 18 Träffa Claus Montonen som i diskussion med Fredsvännerna i Helsingforsbelyser intressanta och mycket viktiga aspekter gällande kärnvapen och nedrustning. Senaste sommaren hölls två viktiga kärnvapennedrustningskonferenser:Förbudsavtalets första partsmöte i Wien i juni samt Icke-spridningsavtalets uppföljningskonferens i New York i augusti. Resultaten (eller avsaknaden av resultat) från dessa konferenser kommer att redogöras för,…

Digitalkultur

Behöver du hjälp med att sköta ärenden via internet?  Luckan i Helsingfors erbjuder en möjlighet för seniorer att få hjälp med datoranvändning som underlättar vardagen. Dagens samhälle kräver ofta grunder i användning av internet såsom ifyllande av blanketter till myndigheter, betalning av räkningar och skatter mm. Vi vill gärna stå till tjänst för den som…