Digitalotjänster för svenskfinland

Funderar du på hur du kan få mera synlighet för din verksamhet?

Vill du dra nytta av portaler på webben som gör detta för dig? Har du en projektide´och söker finanisering? Läs här mera om Luckans tjänster på nätet – Möjligheterna är oändliga!

De flesta av oss använder internet som den primära medien vid sökning av information. Därför är det i dagsläget allt viktigare att synas på webben.

Digitalatjänster som Luckan byggt upp under de senaste 10 åren.

Sommarkompassen.fi

Sommarverksamhet för barn och unga.

Kreativa, delaktiga Finland

Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande.

Fråga.fi

Sluta grubbla, ställ en fråga!

Sluta Panta Chatten

Sluta panta är en nationell chatt för unga.

Kulturjobb i Finland

Välkommen till mötesplatsen för kulturjobb i Finland.

Barnkultur på Facebook

Barnkultur nätverket på Facebook

Kulturforum.fi

På Kulturforum.fi hittar du info om evenemang och kulturaktörer.

Fyrk.fi

Stipendier & understöd

Svenskservice.fi

Svenskspråkig service i Finland

Kulturpost.fi

Prenumerera på information från kulturfältet.

UngInfo Appen

UngInfo hjälper unga att snabbt o enkelt hitta svenskspråkiga tjänster.