Projektet STORA Komet

Stora Komet

 – vägledningsprojekt på svenska i Nyland

Projekt Stora Komet stöder de svenskspråkiga nyländska ungdomarnas väg genom olika skeden i livet genom att
bygga broar som gör övergångarna mellan dessa skeden så smidiga och väl förberedda som möjliga, samt genom att
samla och synliggöra de stödtjänster som erbjuds på svenska i Nyland.

Samarbete mellan utbildare och tredje sektorn

Projektets målgrupp är ungdomar under 30 år samt de vägledare (studiehandledare, handledare, mentorer, tutorer,
lärare, föräldrar och andra vuxna) som möter dem under deras utbildningstid och vid övergångsskeden som kan vara
kritiska skeden för en ung människa.
I projektet deltar Yrkeshögskolan Novia (projektägare), Luckan rf (delgenomförare), yrkeshögskolan Arcada,
yrkesinstitutet Prakticum och Axxell samt samarbetsparter från hela Nyland.

En modell för karriärhantering och karriärvägledning

Projektet utgår från en modell för karriärhantering där karriärplanering, studieplanering och livsplanering ses som en helhet. En målsättning är att lära ungdomarna karriärhanteringsfärdigheter, som behövs i dagens värld där alla förväntas vara flexibla, uppfinningsrika och digitala och kunna konstruera sin egen karriär. Det handlar långt om att stöda dem att utveckla valkompetens och se möjligheter. Projektets mål är också att utveckla karriärvägledningen tillsammans med andra vägledare, studerande och lärare.
Målsättningen är att underlätta övergångar, särskilt mellan andra och tredje stadiets utbildningar, men även till och från militärtjänsten samt vägen ut i arbetslivet. Detta görs genom att utarbeta smidiga studiestigar. Det skall bli lättare för både ungdomar och vägledare att hitta information och stödtjänster i de situationer där det finns risk för studieavbrott, utanförskap och marginalisering. Projektet stöder och utvecklar befintliga aktörers verksamhet och fyller luckor där tjänster eller stöd saknas på svenska i Nyland.

Mera Info hittar du här.
BloggStora Komet
13 december, 2017

Kurskonceptet ”Integration, kultur och lokalsamhälle” – för invandrare som integreras på svenska i Finland

Luckans delprojekt i Stora Komet - vägledningsprojektet på svenska i Nyland har under hösten i samarbete med biblioteket i Borgå och Borgå folkakademi ordnat ett par kurser för nyanlända som integreras på svenska i Finland. Sissel Korpisola, projektansvarig för Stora…
Read More
ArbetsplatserBloggExtra AktuelltStora KometUngInfo/DUA
11 december, 2017

Bron över Östersjön – för jobb och utbildning – är öppen

Tillsammans med Luckan i Helsingfors startar SinneWorks verksamheten i Finland! Vi har fått äran att använda lokalerna i Forum, centralt i Helsingfors, för att erbjuda drop-in service för alla som söker arbete i Sverige och Finland, behöver hjälp med jobbansökningar,…
Read More
BloggExtra AktuelltKreativa delaktiga FinlandStora Komet
21 september, 2017

Mariehamn från sin soligaste sida!

Efter en fin middag med närproducerade ingredienser på restaurang Ångbåtsbryggan, ett gastronomiskt flaggskepp, med rätta, mår man bra. Speciellt efterrätten, en krispig äppelcrunch med hemlagad vaniljsås,är värd ett ord extra. Sen var det dags för möte på Landskapsregeringen med integrationskoordinator…
Read More
BarnkulturBloggExtra AktuelltStora KometUngInfo/DUA
20 september, 2017

Storsatsning på en bra skolvardag 2018

Föreningen Luckan satsar stort på professionella som arbetar med barn och ungdomar under kommande år. Larrie Griffis populära föreläsningsserier handlar om mobbningsförebyggande arbete och jämställdhet inom dagvård och skola. Professionella erbjuds nu föreläsningar om normmedvetenhet och jämställdhet och hur man…
Read More
BloggExtra AktuelltStora Komet
11 september, 2017

Stora Komet och Conference on Literacy, Empahty and Social Sustainability i Halmstad 7-8.9.2017

AV: Cecilia McMullen En av ESF-projektet Stora Komets målsättningar är att utveckla och testa helt nya vägledningsmetoder. Avsikten är att för olika målgrupper utveckla vägledningsredskap som kan öka social kompetens, förmåga till självreflektion, analytisk förmåga och främja t.ex. karriärhantering och…
Read More
BloggExtra AktuelltStora Komet
5 april, 2017

Vi behöver ord – Vi behöver varandra

Skönlitteratur – språk, kommunikation och livskunskap Då den svenske poeten Bob Hansson insåg detta blev han poet. Orden, dikterna, litteraturen kan föra människor närmare varandra, Hansson utbrister att litteratur rentav räddar liv. Han uppmanar oss att ”konvertera till vänlighet” och…
Read More
BloggExtra AktuelltStora Komet
1 februari, 2017

Digitalisering och kollaborativt lärande

Digitalisering och kollaborativt lärande - framtidsvisioner från seminariet Ratkaisu 17 samt Educa-mässan i Helsingfors Vad innebär den digitala utvecklingen för vårt samhälle? Vilka färdigheter behövs i framtiden? Detta frågar sig minister Anne Berner på seminariet Ratkaisu 17, som hölls i…
Read More
BloggExtra AktuelltIntegrationStora Komet
19 januari, 2017

Partnerskap för integration

Hur bygger man upp fungerande samarbetsstrukturer mellan tredje sektorn och myndigheter? Vad är skillnaden mellan samarbete och partnerskap? Dessa viktiga frågor diskuterades vid seminariet ”Kotouttaminen on kumppanuutta”, som ordnades av arbets- och näringsministeriet på Finlandiahuset den 17.1.2017. Minister Jari Lindström…
Read More
BloggStora Komet
31 oktober, 2016

Vill du hjälpa en ung person att slutföra studierna?

Hej! Vill du hjälpa en ung person att slutföra studierna? Vill du bidra till att studerande som “kört fast” i studierna eller har problem med studiemotivationen ska komma vidare? Vill du stöda en studerande som har problem med att hitta…
Read More