Föreningen Luckans ungdomsenhet rekryterar till sin allmänna verksamhet, till Kompetenscentret och till projektet Stora Komet

Med fokus på bemötande, delaktighet och jämlikhet vill vi stöda ungas utveckling till aktiva medborgare. Luckan ungdom arbetar för ett samhälle där ungas erfarenheter och åsikter värderas och tillvaratas.

Luckan ungdom, som utgör ett av Undervisnings- och kulturministeriet utsedda kompetenscenter, som betjänar målgruppen svenskspråkiga unga mellan 13 och 29 år, samt professionella inom ungdomssektorn. Verksamheten förverkligas genom produktion och tillgång av IRV-tjänster för unga samt utveckling av digitala tjänster.
Dessutom erbjuds personlig handledning för unga, föreläsningar och verkstäder på fältet samt genom arrangerande av seminarier och kompetenshöjande utbildningar för både unga och professionella.

Verksamheten stöds också med hjälp av bidrag från UKM för kompetenscenter, allmänna statsbidrag, stöd från kommuner samt EU bidrag.

Mer information om ungdomsarbetet i denna länk.

*  *  *

Vi söker en ungdomsutbildare/utbildningsexpert

Föreningen Luckan söker en ungdomsutbildare/utbildningsexpert inom Luckans ungdomsverksamhet, med tillträde snarast möjligt. Tillsvidareanställning, heltid.

Du har lämplig utbildning inom ungdomsarbete, brinner för att möta ungdomar och erbjuda dem kunskaper i form utbildningspaket, föreläsningar och information som underlättar deras vardag och stärker deras självförtroende och självbild. Du tycker om att tala inför grupper och har lätt för att uttrycka dej. Vi ser också att du producerar utbildningsmoduler och verkstäder som ligger i tiden. God kännedom om, och nätverk till, läroinrättningar och ungdomsorganisationer ses som merit.

Vi vill att du målinriktat och metodiskt är i kontakt med skolor, föreningar och läroanstalter, och möter de unga och studeranden. Vi ser att du kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Har initiativförmåga och lätt för att ta kontakt med samarbetsparter och nyckelpersoner.

Vårt fokus är ett respektfullt bemötande, delaktighet och jämlikhet. Vi vill stöda de ungas utveckling till aktiva medborgare med respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi jobbar för ett samhälle där ungas erfarenheter och åsikter värderas och tillvaratas.
Våra temaområden är bland annat, karriärplanering, ekonomi, flytta hemifrån, motverka mobbning, trakasserier och diskriminering.

För närmare information vänligen kontakta Jessica Lerche per e-post: jessica.lerche@luckan.fi

Ansökan med CV och löneanspråk sänd till rekry@luckan.fi senast 28.2.2018, ange arbetstiteln ”ungdomsutbildare/utbildningsexpert” i ämnesfältet på ditt ansöknings e-postmeddelande.

*  *  *

Vi söker en fortbildningsplanerare & koordinator

Föreningen Luckan söker en fortbildningsplanerare och koordinator i samarbete med Folkhälsans förbund med ansvarsområde Österbotten. Stationeringsorten är Vasa med tillträde snarast möjligt, tidsbundet avtal för ett år med möjlighet till förlängning, heltid.

Uppgifter:
– planera och verkställa regionala och nationella utbildningar för professionella inom ungdomsarbete (IRV), digitalt ungdomsarbete samt andra aktuella teman som stöder unga i deras vardag.
– informations- och rådgivningsrelaterade uppgifter riktat till unga i Österbotten i samarbete med samarbetsaktörer, och Luckans arbetsteam.

Du har lämplig högskoleutbildning eller motsvarande, god kännedom om ungdoms- och utbildningsfältet, är pedagogiskt kunnig, kan marknadsföra utbildningar och har ett brinnande intresse för att utveckla ungdomsarbete på svenska i Finland inom IRV-tjänster.

Vi ser att du är målinriktad och metodisk i kontakt med organisationer, föreningar och läroanstalter på ungdomsfältet. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp. Har god initiativförmåga och lätt för att skapa kontakt. God datorvana och förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt.
God kännedom om, och nätverk till, skolor och ungdomsorganisationer ser vi som en merit, liksom erfarenhet av arbeta i projekt.

För närmare information vänligen kontakta Jessica Lerche per e-post: jessica.lerche@luckan.fi

Ansökan med CV och löneanspråk sänd till rekry@luckan.fi senast 28.2.2018, ange arbetstiteln ”fortbildningsplanerare och koordinator” i ämnesfältet på ditt ansöknings e-postmeddelande.

*  *  *

Vi söker en webbredaktör och informationsansvarig

Föreningen Luckan söker en webbredaktör och informationsansvarig med tillträde snarast möjligt, tillsvidareanställning, heltid.

Uppgifter:
– utveckling av digitala tjänster
– IRV-tjänster för unga i åldern 13-29 år samt professionella som arbetar med unga
– närvaro på nätet och koordinering av de digitala ungdomstjänster som föreningen utvecklat
– produktion av nyhetsbrev riktat till ungdomsfältet och annat pressmaterial
– marknadsföringsansatser och synlighet (främst social medier)
– medverkan i kompetenscentrets övriga verksamhet
– utvärderings- och resultatuppföljningsarbete

Du har högre högskoleexamen eller motsvarande, god stilistisk förmåga, datorvana, ett gediget intresse för ungdoms- och samhällsfrågor. Du har bred kontaktyta/nätverk rörande nationellt ungdomsarbete på alla nivåer, även över språkgränserna. Utmärkta kunskaper i svenska språket, goda kunskaper i finska.

Du arbetar självständigt, är proaktiv och har en god samarbetsförmåga. Vi ser journalistisk erfarenhet som merit, likaväl som ledarskapsförmåga.

För närmare information vänligen kontakta Jessica Lerche per e-post: jessica.lerche@luckan.fi
Ansökan med CV och löneanspråk sänd till rekry@luckan.fi senast 28.2.2018, ange arbetstiteln ”webbredaktör och informationsansvarig” i ämnesfältet på ditt ansöknings e-postmeddelande.

*  *  *

 

 

Anbudsgivande: Vi söker företagare som vill driva butik i Helsingfors centrum, omgående

Luckans shop, som verkat i Helsingfors sedan 1998, söker nu en entreprenör som vill driva butiksverksamhet i Forum på Simonsgatan 8 i Helsingfors. Butiksytan är minst 50 kvm med ypperliga skyltnings- och reklamplatser i centrum av huvudstaden.

Vi erbjuder ett mycket kostnadsförmånligt avtal för dig / er som vill utveckla butiken i hjärtat av huvudstaden. Du är en kreativ entreprenör inriktad på försäljning av produkter och biljettförmedling med finlandssvensk prägel. Delar av utbudet bör vara riktat svenskspråkiga kunder.

För mer information och träff kontakta Sebastian Weckman / sebastian.weckman(at)luckan.fi, +358 400 604868, senast 28.2.2018

 

Avtalsramar för diskussion

För att uppdraget ska kunna fullföljas får entreprenören tillgång till en del av Luckans utrymmen och till viss kontorsutrustning på villkor som närmare beskrivs nedan.

– Luckan upplåter en del av sina offentliga utrymmen, personalutrymmen och del i lager till entreprenören enligt överenskommelse.
– Luckan och entreprenören ingår avtal om el, kabel, vatten och städning samt tillhandahåller kansli/kontorsutrustning enligt överenskommelse.
– De rättigheter som Luckan idag har med biljettleverantörer överförs om möjligt på entreprenören.
– Entreprenören förbinder sig att bedriva näringsverksamhet i Föreningen Luckan r.f.s utrymmen på de villkor som beskrivs ovan. I övrigt utvecklar entreprenören sin näringsverksamhet oberoende av Luckan.

Butiken ses som del av Luckans verksamhetsutbud. Detta innebär att:

– Luckan har rätt att komplettera utbudet med litterära verk och produkter med anknytning till Luckans program.
– Entreprenören har i övrigt rätt att fritt marknadsföra och sälja sina produkter i utrymmena men så att Luckan har rätt att använda en del av dessa för sin egen information- och marknadsföring. Båda parter bör använda sig av gemensam marknadsföring, enligt överenskommelse.

Entreprenören och Luckan har gemensamma öppettider. Butiken kan ha längre öppettider än Luckans kundbetjäning, men inte kortare, ca 37 h veckan.

Entreprenören informerar, utgående från den information som Luckan tillhandahåller, om Luckans verksamheter så att besökare, varuleverantörer med fler kan hänvisas rätt.

Entreprenören upprätthåller en företagsförsäkring som täcker den egna verksamheten, utrymmena i vilka entreprenören verkar samt det lagerutrymme som används. Entreprenören blir medlem i Forum företagarförening och betalar medlemsavgift till densamma.

För mer information och träff kontakta Sebastian Weckman / sebastian.weckman(at)luckan.fi, +358 400 604868, omgående.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]