Vi rekryterar en koordinator / medarbetare för Luckan Integration i Helsingfors, tjänsten innehåller vikarierande teamledaruppgifter

Föreningen Luckan
Luckan är ett informations-, invånar- och kulturcentrum som ger förutsättningar att leva, verka och integreras på svenska i Finland. Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i huvudstadsregionen.

Luckan Integration
Luckan bedriver integrationsverksamhet sedan år 2008. Verksamheten består av information, handledning och mentorering samt flera utvecklingsprojekt. Vi söker nu en koordinator för integrationsverksamheten med huvudsaklig stationering i Helsingfors.

Arbetsuppgifter
Arbetet inom integrationen omfattar handledning av invandrare/nyfinländare på svenska, engelska och finska, koordinering av evenemang och mentorskap för klienter. Heltidsarbete, tillsvidareanställning. Vikarierande teamledaruppgifter innefattar också planering, ledning och uppföljning av arbetet inom integrationsteamet som idag består av sex personer. Arbetet innehåller även rapportering av och medverkan i finansieringsarbete för verksamheterna.

Arbetet utförs till största delen på Luckan i Helsingfors, men en del uppsökande verksamhet ingår i arbetet. Liksom möten i Nyland och ibland resor i landet.

Övriga uppgifter
Information och marknadsföring, webbuppdatering, sammanställning av ansökningar statistik, hantering av mötesrutiner och sedvanliga kansliuppgifter.

Sökandes profil
Vi söker en person med lämplig högskoleexamen eller motsvarande samt erfarenhet av integrationsarbete. Erfarenhet av projekt-, arbetsledning och rapportering (från t.ex. STEA och EU-projekt) är önskvärt.  Arbetet kräver fullständiga kunskaper i svenska, samt goda kunskaper i engelska och finska.

Befattning
Karl Norrbom tar emot förfrågningar per e-post, norrbom@luckan.fi.
Ansökan med löneanspråk samt CV bör e-postas senast 31.7.2017 till rekry@luckan.fi.
Rekryteringsprocessen slutförs inom augusti. Tillträde enligt överenskommelse. Var god se vår webbplats för närmare information om Luckan och dess utbud: welcome.fi och helsingfors.luckan.fi


Recent Posts / View All Posts

Luckans anställnings förfarande

| Arbetsplatser | No Comments
“ Vi eftersträvar mångfald i organisationen, både för vår egen trivsels skull och för att kunna göra ett bättre jobb för våra kunder och samarbetspartners. Vi välkomnar sökande oberoende av funktionshinder, kön, etnicitet, och sexuell läggning. “ Luckan, det finlandssvenska...