Luckans evenemangs- och programverksamhet vill synliggöra, betjäna och stärka den finlandssvenska kulturen i huvudstadsregionen, på andra platser i Svenskfinland, hela Finland och internationellt.

Det sker genom att Luckan erbjuder ett brett kulturutbud för allmänheten. År 2017 består kulturutbudet för vuxna av utställningar, författar- och bokpresentationer, föreläsningsserier, teater (höst), musik, diskussions- och debattprogram kring aktuella teman samt olika samarbeten med andra aktörer i Luckans lokaler.

Till Luckans kommunikations- och kulturlabb Verandan i denna länk.

Till Galleri Luckan i denna länk.

LillaLuckan för barnen

LillaLuckan är ett rum för svensk barnkultur i centrum av Helsingfors. Rummet erbjuder barn, unga, barnfamiljer, pedagoger och assistenter inom dagvården och skolvärlden ett rum fyllt av kreativitet och fantasi. Programmet i LillaLuckan är gränsöverskridande och vi strävar till att alla barn ska få kultur och kulturdelaktighet.

Till LillaLuckan.fi

Recent Posts / View All Posts

Luckan rekommenderar Helsinki Pride 2017

| Blogg, Extra Aktuellt | No Comments

Heseta rf bjuder med dig på Finlands största kulturfestival för mänskliga rättigheter  26.6.-2.7.2017! Helsinki Pride är en festivalvecka för sexual- och könsminoriteter som ordnas årligen av HeSeta rf. Festivalveckans mål är att främja sexual- och könsminoriteters rättigheter samt ge hbtiq-samhället…

RUBU-fest

| Blogg, UngInfo/DUA | No Comments

Tisdagen den 30.5 kl. 10-15 hölls det RUBU-fest på Medborgartorget i Helsingfors. Rubu-festens syfte är att samla information om vad ungdomar önskar för fritidsaktiviteter- och tjänster runt om i staden och på ungdomsgårdarna. KrutBudgets* årsklocka börjar med RubuFest som ordnas…

Utställningen Thamel Ga Hi Ti Yuva Club

| Aktuella utställningar, Blogg | No Comments
Thamel Ga Hi Ti Yuva Club, utställningen pågår 12.6 - 26.6 och 3.7 - 31.8.2017 under Luckans öppettider. Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Våren 2015 drabbades Nepal av en mycket stark jordbävning. Förstörelsen var utbredd och dödsfallen räknades i tusental.På grund...

Klokhet efterlyses, därmed står vårt hopp till unga

| Blogg, Extra Aktuellt, UngInfo/DUA | No Comments

Komplexa globala förändringar behöver kloka, innovativa och inte minst modiga arbetssätt. Vi står mitt i den digitala revolutionen med allt vad det innebär i kommunikation och information. Samtidigt har världen sällan varit mer grym och konfliktfylld än idag. Och tekniken…