KONTAKT

Luckan & LillaLuckan

Simonsgatan 8
00100 Helsingfors
Tfn. +358 50 5210080
E-post: info@luckan.fi
Fax: 0207 – 738 404

Luckan Shop

Simonsgatan 8
00100 Helsingfors
Shop: +358 406601515
E-post: shop@luckan.fi

Verandan

Georgsgatan 31
00100 Helsingfors
Shop: +358 50 5210080
E-post: info@luckan.fi

Föreningen Luckan r.f.
FO-nummer 1637159-4

Fakturering
Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors

Elektronisk faktura:
IBAN: FI21 4055 1020 1990 34
BIC: Aktia (HELSFIHH)
Finvoice (OVT-numero: 0037 1637 1594)

LUCKANS PERSONAL

(För personal gäller förnamn.efternamn@luckan.fi)

Karl Norrbom

Tf. verksamhetsledare
+358 40 7546969
karl.norrbom(at)luckan.fi

Copywriter
Marknadsföring
Finansiering
Styrelsens sekreterare

Jessica Lerche

Tf. utvecklingschef
+358 50 3733925
jessica.lerche(at)luckan.fi

Eu-finansiering och projekt
Medelanskaffning
Riksutveckling

Sebastian Weckman

Tf. vice verksamhetsledare
Informations- och kulturchef
+358 400 604868
sebastian.weckman(at)luckan.fi

Webb, IT & grafik
Underhåll & interiör
Administration

Anders Derefalk

Projekt- och ekonomiadministratör
+358 50 3684602
anders.derefalk(at)luckan.fi

Larrie Griffis

Centeransvarig
+358 44 0197292
larrie.griffis(at)luckan.fi

Ansvarig för centret
Utrymmesfrågor

Liselott Lindén

Vik. projektkoordinator
+358 40 0593919
liselott.linden(at)luckan.fi

Ann-Jolin Grüne

Planerare, Luckan Integration
+358 40 165 9616
ann-jolin.grune(at)luckan.fi

Ansvar för integrationsverksamhet
(ansvarar också för kyrkklätt och Borgå).

Cecilia McMullen

Koordinator, evenemangsproducent
+358 40 538 5837
cecilia.mcmullen(at)luckan.fi

Solveig Österlund

Integrationskoordinator, Luckan Integration
+358 40 485 9636
integration(at)luckan.fi

Ansvarig för informations- och handledningstjänsten för invandrare
Ansvarig för integrationsevenemangen på Luckan

Lois Armas

Integrationskoordinator, Luckan Integration
+358 50 302 23 46
lois.armas(at)luckan.fi

Informations- och handledningstjänsten för invandrare
Integrationsevenemangen på Luckan
Projektkoordinator / Cross

Lisa Tobiasson

Projektchef, Frendi
lisa.tobiasson(at)luckan.fi

Elin Sundell

Barnkulturproducent
+358 40 7481742
elin.sundell(at)luckan.fi

Ansvarig över LillaLuckan
Producent för barnkulturverksamheten

Yasmin Samaletdin

Integrationskoordinator, Luckan Integration
+358 50 5210089
yasmin.samaletdin(at)luckan.fi

Ansvarar för FIKA – mentorprogrammet i huvudstadsregionen
Ansvarar för frivillgverksamhet

Sissel Korpisola

Projektet Stora Komet
Projektansvarig för Luckans andel
+358 40 1659601
sissel.korpisol(at)luckan.fi

Valter Holmström

Integrationskoordinator / Borgå
valter.holmstrom(at)luckan.fi

Louise Mannil

Ungdomsinformatör och vägledare, Luckan Ungdom
louise.mannil(at)luckan.fi
+358 50 5306 611

Riika Leppinen

Koordinator, Stora Komet
+358 50 512 0906
riika.leppinen(at)luckan.fi

Tony Khalil

Integrationskoordinator, Kyrkslätt
integration.kyrkslatt(at)luckan.fi
+358 50 564 60 96

Greta Storlund

Webbredaktör och informationsansvarig, Luckan Ungdom
greta.storlund(at)luckan.fi
+358 50 5210 093

Simon Edström

Producent
simon.edstrom(at)luckan.fi

Jenny AsplundEnhetschef (moderskapsledig)

Tjänstledig

Mirjam MalikUngdomsinformatör
+358 40 0774818 / mirjam.malik(at)luckan.fi

Ungdomsinformation i huvudstadsregionen
Ansvarig för utvecklandet av mobil applikationen UngInfo
Skolsamarbete i huvudstadsregionen (åk 7-9 och andra stadiet)
Skolsamarbete i Språköarna (åk 7-9 och andra stadiet)
Ansvarig för Respekt, diskriminationsförebyggande arbete med unga