BloggExtra Aktuellt

Historiebruk idag

By 15 mars, 2017 No Comments

Historia brukas flitigt i samhälleliga debatter och i populärkultur. Historiska händelser och fenomen lyfts fram för att sätta samtida utvecklingar i perspektiv, legitimera diverse aspirationer, eller som ett berättelseverktyg.
Detta ger upphov till följande frågor:

Vad är historiebruk? Hur förekommer historiebruk idag?

Hur behandlas kontroversiella händelser och tolkningar av dessa i historieskrivning idag?

I vilken utsträckning är berättandet av en ”historia mot strömmen” ett legitimt behov, men också ett politiskt redskap?

Historiker utan gränser arrangerar ett öppet diskussionstillfälle kring dessa frågor tisdagen den 21.3.2017 kl 14.30 på Luckan i Helsingfors (Simonsgatan 8). Kaffeservering fr.om. kl 14! Historiker utan gränser i Finland rf:s ordförande Erkki Tuomioja inleder.

Om Historiker utan gränser:

I dagens globaliserade värld behövs historiemedvetenhet. Det är allt viktigare att vara medveten om såväl historia som dess diverse tolkningar, samt om tolkningarnas politiska och samhälleliga inverkan. Med detta i åtanke tog Erkki Tuomioja initiativet att grunda Historiker utan gränser i Finland rf i juni 2015. Föreningens syfte är att främja historiemedvetenhet, diskussion kring historia samt brukandet av kunskap om historia för att förebygga och lösa konflikter.

Vi ämnar nå våra målsättningar bland annat genom att ordna diskussioner med såväl sakkunniga som en bredare publik, genom att delta i offentlig debatt, genom att publicera och forska inom vårt ämnesområde samt genom att delta i diverse fredsmedlingsprocesser.

Mer information på www.hwb.fi/sv/